Siedlce, Mazowieckie

Dom | 4 200 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 4 200 000 zł
 • Miasto: Siedlce
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Mazowieckie
 • Cena za m2: 4 200 000 zł
 • Ulica: 52A
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 21 000 zł
 • Rodzaj: Dom
 • Numer oferty: 21449X50233561
 • Termin wpłaty wadium: 2019-01-18 - Co to znaczy?

Opis

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości i ruchomości wg poniższego zestawienia
1. Nieruchomość zabudowana domem jednorodzinnym, położona w granicach działki gruntu nr 65/1 i 67/4, obszaru 2 012 m2, w miejscowości Siedlce 52 A, gmina Lubin, powiecie lubińskim, województwie dolnośląskim, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LE1U/00050310/5 wraz z niżej wymienionym ruchomościami:
kanapa narożnik,
komoda drewniana (oszklenia, szuflady),
komplet mebli kuchennych IKEA,
zmywarka BOSCH,
płyta grzewcza wraz z piekarnikiem BOSCH,
okap,
komoda plus łóżko (kpl. sypialniany).
Cena wywoławcza 420 000,00 złotych.
2. fotel kosmetyczny AM-303, cena wywoławcza 300 zł,
3. Vapazon Nova NV-707, cena wywoławcza 50 zł,
4. mikrodermobrazja (4-funkcyjna) "Beauty Instrument", cena wywoławcza 350 zł,
5. lampa Mistero Milano cena wywoławcza 75 zł,
6. pochłaniacz, cena wywoławcza 50 zł,
7. komplet skórzany (recepcja i sofa), cena wywoławcza 3 500,00 zł,
8. fotel obrotowy (sztuczna skóra), cena wywoławcza 25 zł,
9. IPL Power Plus Exlusive, cena wywoławcza 8 000,00 zł.
Oferty z podaniem proponowanych warunków nabycia, po cenie nie niższej niż cena wywoławcza wskazana powyżej, należy składać w Biurze Syndyka Agnieszki Strzemińskiej-Rapacz w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 16/18/2a (I piętro), w terminie do dnia 18 stycznia 2019 r. do godz. 15:00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Oferta przetargowa, sygn. akt V GUp 60/17 nie otwierać", i w terminie do dnia 18 stycznia 2019 r. należy wpłacić wadium w wysokości 5% wartości oszacowania każdego przedmiotu, którego dotyczy składana oferta - na rachunek bankowy Elwiry Kulczyckiej - PHU SCOPE w upadłości o nr : 41 1090 2066 0000 0001 3566 5198. Obowiązek wpłaty wadium dotyczy tylko tych przedmiotów, których cena wywoławcza wynosi ponad 1 000 zł.
Oferta powinna odpowiadać warunkom przetargu zawartym w regulaminie przetargu, dostępnym w Biurze Syndyka lub na e-mail: [email protected]
Otwarcia ofert i rozstrzygnięcia przetargu dokona Syndyk w dniu 21 stycznia 2019 roku o godz. 10:00 w Biurze Syndyka w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 16/18/2a. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Wszelkich informacji w sprawie udziela Biuro Syndyka pod nr tel. (76) 721 89 99.

Image things

Siedlce , Mazowieckie

183 400 zł | 223,57 m2

 • cena: 183 400 zł
 • 820 za m2
Image things

Siedlce , Mazowieckie

490 000 zł | 591,30 m2

 • cena: 490 000 zł
 • 829 za m2
Image things

Siedlce , Mazowieckie

183 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 183 000 zł
 • 183 000 za m2