Sanniki, Mazowieckie

Dom | 106 875 zł | 88,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie Ilona Mirowska (tel. (24) 387 17 17) ogłasza, że dnia
25 stycznia 2019 r. o godz. 10:00
w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie mającego siedzibę przy 3-Go Maja 43 w sali nr 2, odbędzie się
PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości położonej: 09-540 Sanniki, Brzezia 28, działka nr 81, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą nr NKW PL1G/00028127/4.
Suma oszacowania wynosi 142 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 106 875,00 zł, rękojmia - 14 250,00 zł.
Wyceniana nieruchomość zlokalizowana jest we wsi Brzezia znajdującej się w gminie Sanniki, na terenie powiatu gostynińskiego, w województwie mazowieckim. Wieś Brzezia zlokalizowana jest w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 577, w średniej odległości: około 4 km od ścisłego centrum miasta Sanniki, około 17 km od Gąbina, około 25 km od Sochaczewa, około 28 km od Żychlina i Łowicza oraz około 37 km od Płocka. W bezpośrednim sąsiedztwie szacowanej działki zlokalizowane są nieruchomości z zabudową mieszkalno-gospodarczą oraz tereny niezabudowane (użytkowane rolniczo, nieużytki oraz sady owocowe).
Działka nr 81 - o kształcie wydłużonego trapezu i powierzchni 5 400 m2, posiada dostęp do drogi utwardzonej nawierzchnią asfaltową oraz do drogi gruntowej. Działka posiada przyłącze do wodociągu gminnego, zbiornik na nieczystości płynne zlokalizowany na działce oraz przyłącze energii elektrycznej. Na terenie działki zlokalizowana jest zabudowa zagrodowa. Teren przy zabudowaniach bez trwałego utwardzenia, w przeważającej części porośnięty dziką roślinnością trawiastą z miejscowo występującym zadrzewieniem. Część terenu działki zagospodarowana na ogród ozdobny z niewielką ilością nasadzeń ozdobnych, w części teren zagospodarowany na przydomowy ogród warzywny. Teren zabudowany działki ogrodzony. Pozostała niezabudowana część działki w przeważającej porośnięta dzikim zadrzewieniem i zakrzewieniem liściastym z miejscowo występującymi pozostałościami po sadzie.
Budynek mieszkalny - wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej, z dachem o konstrukcji drewnianej, krytym blachą płaską. Budynek o dwóch kondygnacjach użytkowych, wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną i elektryczną oraz centralne ogrzewanie. Budynek w zadowalającym stanie techniczno-użytkowym. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 88 m2. Budynek gospodarczo-garażowy - wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej, parterowy, kryty w części stropodachem betonowym, w części stropodachem drewnianym. W budynku znajduje się instalacja elektryczna oraz piec do centralnego ogrzewania budynku mieszkalnego. Budynek w mało atrakcyjnym stanie techniczno-użytkowym. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 62 m2. Budynek gospodarczy z przybudówką warsztatową - wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej, w części z poddaszem gospodarczym, częściowo podpiwniczony, z dachem o konstrukcji drewnianej, krytym w części blachą płaską w części bez pokrycia dachowego. W budynku znajduje się instalacja elektryczna. Budynek w mało atrakcyjnym stanie techniczno-użytkowym. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 176 m2. Budynek inwentarski z przybudówką - wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej, parterowy, kryty stropodachem o konstrukcji betonowej. W budynku znajduje się instalacja elektryczna. Budynek w mało atrakcyjnym stanie techniczno-użytkowym. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 84 m2. Budynek inwentarski z częścią mieszkalną - wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej, parterowy, z poddaszem gospodarczym, z dachem o konstrukcji drewnianej, krytym papą. Budynek w mało atrakcyjnym stanie techniczno-użytkowym. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 114 m2. Dla przedmiotowego terenu brak jest obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy przedmiotowa działka znajduje się w przeważającej części w obszarze istniejącego i postulowanego zainwestowania terenu - dominacja zabudowy zagrodowej (rolniczej) z usługami towarzyszącymi, w pozostałej części na obszarach i terenach chronionych o ograniczonych przekształceniach i bez prawa przekształceń - gleby II-IV klasy.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
51 1600 1462 1835 9395 7000 0001, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Image things

Oczesały , Mazowieckie

242 267 zł | 144,05 m2

  • cena: 242 267 zł
  • 1 682 za m2
Image things

Piaseczno , Mazowieckie

163 500 zł | 2 pokoje | 40,20 m2 | 1 piętro

  • cena: 163 500 zł
  • 4 067 za m2
Image things

Piaseczno , Mazowieckie

13 425 zł | 1,00 m2

  • cena: 13 425 zł
  • 13 425 za m2