Gostynin, Mazowieckie

Obiekt | 75 000 zł | 365,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie Ilona Mirowska (tel. (24) 387 17 17) ogłasza, że dnia
23 stycznia 2019 r. o godz. 11:00
w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie mającego siedzibę przy 3-Go Maja 43 w sali nr 2, odbędzie się
PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości położonej: 09-500 Gostynin, Mysłownia Nowa, dz. nr 95, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą nr NKW PL1G/00035923/6.
Suma oszacowania wynosi 100 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 75 000,00 zł, rękojmia - 10 000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Mysłownia Nowa zlokalizowanej w gminie Gostynin. Mysłownia Nowa to niewielka wieś położona we wschodniej części gminy, w średniej odległości: około 3 km od granic miasta Gostynina oraz drogi krajowej nr 60. Wyceniana nieruchomość zlokalizowana jest na terenach o niskim stopniu zurbanizowania, w sąsiedztwie kompleksów leśnych oraz nieruchomości użytkowanych rolniczo wraz z towarzyszącą im rozproszoną zabudową mieszkalno-gospodarczą. Działka położona jest w średniej odległości około 6 km od ścisłego centrum Gostynina oraz około 3 km od jeziora Gaśno.
Działka nr 95 - o wydłużonym kształcie i powierzchni 3 500 m2, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, posiada przyłącze do wodociągu gminnego, prowizoryczne przyłącze energii elektrycznej oraz prowizoryczne szambo. Działka jest zabudowana budynkiem wykorzystywanym do celów działalności gospodarczej z pomieszczeniami produkcyjno-gospodarczymi oraz biurowymi. Na terenie działki zlokalizowane są także kilkunastoletnie, nieużytkowane fundamenty. Teren przy budynku utwardzony monolityczną nawierzchnią betonową - nawierzchnia częściowo spękana. Pozostała część działki porośnięta roślinnością trawiastą, częściowo nieregularnie zadrzewiona i zakrzewiona. Teren działki w części ogrodzony wraz z nieruchomością sąsiednią.
Budynek do celów działalności gospodarczej - obiekt wolnostojący składający się z bryły głównej oraz dwóch przybudówek, jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia. Konstrukcja budynku mieszana. Dach nad bryłą główną budynku dwuspadowy, pokryty eternitem falistym, nad przybudówkami dachy jednospadowe kryte blachą. Stolarka okienna w budynku wykonana w technologii PCV. Stolarka drzwiowa o zróżnicowanej konstrukcji - PCV, stalowa. Zabudowa znajdująca się na nieruchomości w znacznej części wskazuje na potrzebę przeprowadzenia remontu. Powierzchnia zabudowy budynku wraz z przybudówkami wynosi 365 m2.
Dla terenu, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość brak jest obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy teren, na którym położona jest wyceniana działka zlokalizowany jest na obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej - tereny upraw rolnych pozostałych, wskazanych do zalesienia.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
51 1600 1462 1835 9395 7000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Image things

Gostynin , Mazowieckie

108 770 zł | 4 pokoje | 69,49 m2 | 3 piętro

  • cena: 108 770 zł
  • 1 565 za m2
Image things

Gostynin , Mazowieckie

71 402 zł | 3 pokoje | 51,23 m2 | 1 piętro

  • cena: 71 402 zł
  • 1 394 za m2