Tarnobrzeg, Podkarpackie

Mieszkanie | 84 750 zł | 3 pokoje | 79,90 m2 | 4 piętro

- 68 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu Diana Ciba na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
1 lutego 2019 r. o godz. 9:00
w budynku Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 27, w sali nr 111, odbędzie się
PIERWSZA LICYTACJA
przysługującego dłużnikowi ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu numer 24 położonego w Tarnobrzegu przy ul. Konfederacji Dzikowskiej 12 (adres: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Konfederacji Dzikowskiej 12/24) wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (adres spółdzielni: 39-400 Tarnobrzeg ul. Wyspiańskiego 3). Mieszkanie ma powierzchnię użytkową 79,90 m2, znajduje się na IV piętrze. Pierwotnie lokal składał się z 4 pokoi, przedpokoju, kuchni oraz łazienki i WC, obecnie wyburzone ściany pomiędzy największym pokojem i kuchnią oraz południowe ściany łazienki i WC. Lokal posiada całkowicie oszklony balkon. Do lokalu przyporządkowana jest piwnica o powierzchni 5,40 m2. Mieszkanie niewykończone (podłogi -wylewka cementowa - wszystkie podłogi usunięte; tynki - powłoki malarskie są cementowo-wapienne, miejscowo spękane w czasie działań remontowych, ościeża nie wykończone po wymianie stolarki okiennej, stolarka okienna - PCV; stolarka drzwiowa - wszystkie skrzydła drzwiowe usunięte wraz z ościeżnicami).
Suma oszacowania wynosi 113 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 84 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 300,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić w kasie lub na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Tarnobrzegu 34 1240 2744 1111 0010 4387 0317.
Rękojmia może być złożona również w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (15) 815 19 55.

Image things

Tarnobrzeg , Podkarpackie

48 000 zł | Kawalerka | 29,30 m2 | 2 piętro

  • cena: 48 000 zł
  • 1 638 za m2
Image things

Tarnobrzeg , Podkarpackie

58 960 zł | 1,00 m2

  • cena: 58 960 zł
  • 58 960 za m2
Image things

Tarnobrzeg , Podkarpackie

111 494 zł | 2 pokoje | 52,40 m2

  • cena: 111 494 zł
  • 2 128 za m2