Kraków, Wzgórza Krzesławickie

Mieszkanie | 96 600 zł | 33,37 m2 | Parter

- 55 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie Łukasz Puścizna prowadzący kancelarię w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 44/186 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu
11 lutego 2019 roku o godz. 13:30
w sali C-107 Wydziału 1 Cywilnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie odbędzie się
PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
a to:
- lokalu (mieszkania własnościowego) nr 7 położonego w Krakowie na os. Na Wzgórzach 30 - objętego KW KR1P/00142181/4. Lokal mieszkalny nr 7 położony jest na parterze 12-kondygnacyjnego budynku wielorodzinnego nr 30 na osiedlu Na Wzgórzach, wybudowanego w technologii "wielkiej płyty" ocieplonego i tynkowanego. Mieszkanie o pow. łącznej z piwnicą według księgi wieczystej wynosi 33,37 m2. Składa się z dwóch pokoi, łazienki z WC, kuchni, przedpokoju i piwnicy.
Nieruchomość wyżej opisana jest własnością dłużnika
(Księgę Wieczystą dla wskazanej nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórza w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7).
Nieruchomość objęta KW KR1P/00142181/4 oszacowana jest na kwotę. 128 800,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 96 600,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości - tj. kwotę: 12 880,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię należy wpłacać w kasie kancelarii lub na konto nr: 71 8619 0006 0030 0025 8007 0001 podając na dowodzie wpłaty: "rękojmia w sprawie VII KM 1181/09" oraz dokładny adres wpłacającego.
Rękojmi nie składają osoby wymienione w art. 964 kpc. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 kpc.
Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze Komornika znajdującym się w Krakowie - ul. Nowohuckiej 44/186.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty wynikającej z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Image things

Kraków , Prądnik Biały

17 175 zł | 1,00 m2

  • cena: 17 175 zł
  • 17 175 za m2
Image things

Kraków , Łagiewniki-Borek Fałęcki

341 647 zł | 3 pokoje | 68,11 m2 | 1 piętro

  • cena: 341 647 zł
  • 5 016 za m2
Image things

Kraków , Stare Miasto

1 275 000 zł | 150,50 m2

  • cena: 1 275 000 zł
  • 8 472 za m2