Rypin, Kujawsko-Pomorskie

Dom | 84 667 zł | 95,36 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rypinie Ewa Hanna Grzybowska (tel. (54) 233 99 11) ogłasza, że w budynku Sądu Rejonowego w Rypinie mającego siedzibę przy ul. Warszawska 42 w sali nr 17 dnia
8 lutego 2019 r. o godz. 11:00
odbędzie się
DRUGA LICYTACJA
nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WL1Y/00001041/2, położonej: Borzymin, 87-500 Rypin.
1) działka nr 69/1 o pow. 13 641 m2, zabudowana (budynek mieszkalny - pow. użytkowa - 95,36 m2, budynek gospodarczy - obora, pow. zabudowy - 235 m2, budynek gospodarczy - stodoła, pow. zabudowy - 123 m2)
Suma oszacowania wynosi 127 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 84 667,00 zł.
.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania w gotówce w kancelarii komornika lub na konto komornika:
PKO BP SA O.1 Włocławek 13 10205170 0000 1802 0114 8907
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Licytant przystępujący do licytacji musi spełnić warunki, o których stanowi ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U.2017.0.2196 ).
Osoby pozostające w związku małżeńskim posiadające wspólność majątkową pouczam o obowiązku wynikającego z treści art. 37§1 k.r.io. oraz art. 977 kpc.

Image things

Rypin , Kujawsko-Pomorskie

1 674 667 zł | 2 237,00 m2

  • cena: 1 674 667 zł
  • 749 za m2
Image things

Rypin , Kujawsko-Pomorskie

1 674 667 zł | 2 237,00 m2

  • cena: 1 674 667 zł
  • 749 za m2
Image things

Rypin , Kujawsko-Pomorskie

105 333 zł | 213,00 m2

  • cena: 105 333 zł
  • 495 za m2