Marwice, Lubuskie

Dom | 85 500 zł | 123,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie Grzegorz Juszczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 stycznia 2019r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 8 w sali nr 107, odbędzie się pierwsza licytacja następującej nieruchomości:

działka nr 99/4 nieruchomość gruntowa o pow. 0,19 ha, zabudowana domem mieszkalnym o pow. zabudowy 123m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. zab. 9m2 położonej: Marwice, gmina Widuchowa dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 114 000,00zł, zaś cena wywołania wynosi 85 500,00zł. Cena wywołania stanowi 3/4 sumy oszacowania.. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest w kwotach odpowiednio: 11 400,00zł. Rękojmię należy złożyć co najmniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika w gotówce lub w formie książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Kwotę rękojmi można również przekazać na rachunek bankowy komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość będzie można oglądać w okresie dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Protokół opisu i oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym biegłego pozostają do wglądu w kancelarii komornika czynnej w dni robocze od godz. 8:00 do 15:00 (w poniedziałki do 17:00)

Image things

Międzyrzecz , Lubuskie

1 088 000 zł | 665,90 m2

  • cena: 1 088 000 zł
  • 1 634 za m2
Image things

Zielona Góra , Lubuskie

125 475 zł | 56,20 m2 | 1 piętro

  • cena: 125 475 zł
  • 2 233 za m2
Image things

Gorzów Wielkopolski , Lubuskie

95 025 zł | 3 pokoje | 45,73 m2 | Parter

  • cena: 95 025 zł
  • 2 078 za m2