Makowisko, Podkarpackie

Obiekt | 82 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

WÓJT GMINY JAROSŁAW

OGŁASZA II - nieograniczony przetarg ustnyw dniu 07.02.2019 r. (informując jednocześnie, że I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 22.11.2018 r.) w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, pok. Nr 19, II piętro na sprzedaż:
- o godz. 1018 na sprzedaż nieruchomości budowlanej (zabudowanej budynkiem murowanym) położonej w Makowisku –w skład której wchodzą działki: działka nr 360/72 o pow. 0,03 ha i działka nr 360/141 o pow. 0,01 ha – uwidocznionej w KW PR1J/00068465/5 – wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Obszar Wschód” położone w konturze o symbolu 1.MW.2 - tereny zabudowy wielorodzinnej, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Cena wywoławcza nieruchomości składającej się z działek: 360/72 i 360/141 o łącznej pow. 0,04 ha wynosi
82 000,00,00 zł brutto – wadium wynosi 8 200,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 01.02.2019 r. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Gminy Jarosław lub na rachunek bankowy Gminy Jarosław w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Jarosław Nr 03 2030 0045 1110 0000 0094 6480 - podając miejscowość i nr działki na którą jest wpłacane wadium (decyduje data wpływu wadium na konto Gminy Jarosław).

Image things

Lubenia , Podkarpackie

53 630 zł | 198,00 m2

  • cena: 53 630 zł
  • 271 za m2
Image things

Mielec , Lotników

1 715 237 zł | 689,21 m2

  • cena: 1 715 237 zł
  • 2 489 za m2
Image things

Machowa , Podkarpackie

706 800 zł | 1,00 m2

  • cena: 706 800 zł
  • 706 800 za m2