Chrzanów, Osiedle Śródmieście

Mieszkanie | 120 000 zł | 3 pokoje | 48,70 m2 | 7 piętro

- 39 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 120 000 zł
 • Miasto: Chrzanów
 • Powierzchnia: 48,70 m2
 • Województwo: Małopolskie
 • Cena za m2: 2 464 zł
 • Ulica: Henryka Jordana 8
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: 7
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 5 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 21394X50104751
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-06 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości XXXXXXX XXXXXXXX, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert w konkursie na sprzedaż wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości lokalowej nr 22 położonej w Chrzanowie przy ul. Jordana 8, dla której w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KR1C/00084994/8.

Lokal o powierzchni użytkowej 48,70 m2 usytuowany jest na VII piętrze budynku wielolokalowego i składa się z przedpokoju, kuchni, łazienki oraz trzech pokoi. Lokal posiada balkon. Do lokalu przynależy piwnica nr 22 o powierzchni 2,01 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych).

Termin składania pisemnych ofert do kancelarii syndyka oraz wpłacania wadium w kwocie 5.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości, pod rygorem odrzucenia oferty, upływa w dniu 6 lutego 2019 r. (decyduje data wpływu przesyłki do kancelarii oraz wpływu wadium na rachunek bankowy masy), natomiast otwarcie ofert, przeprowadzenie konkursu oraz ewentualnej licytacji nastąpi w dniu 7 lutego 2019 r. o godzinie 14:00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Zagórskiego w Krakowie przy ul. Józefa Sarego 2 na III piętrze.

Syndyk zachowa wpłacone wadium, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, nie dokona wpłaty całej ceny lub uchyli się od zawarcia umowy w terminie do 60 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia konkursu bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty bez przeprowadzenia licytacji jak również unieważnienia konkursu lub licytacji bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży oraz o szczegółowych warunkach konkursu ofert, w tym wymogach formalnych oferty, sposobie wpłacania wadium czy innych warunkach sprzedaży dostępne są w ofercie umieszczonej na stronie internetowej oraz w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Zagórskiego w Krakowie przy ul. Józefa Sarego 2 na III piętrze. Zapytania należy kierować na adres e-mail: , ewentualnie telefonicznie pod numerem (12) 623 54 20. W kancelarii można zapoznać się z operatem szacunkowym określającym wartość nieruchomości oraz innymi dokumentami dotyczącymi przedmiotu konkursu. Sprzedaż dokonywana jest w postępowaniu upadłościowym sygn. akt VIII GUp 308/18 i wywołuje skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Oględziny nieruchomości, możliwe są po ustaleniu terminu pod numerem telefonu +48 669 984 155 lub kancelarią syndyka pod numerem (12) 623 54 21.

Image things

Chrzanów , Osiedle Śródmieście

83 679 zł | Kawalerka | 35,60 m2

 • cena: 83 679 zł
 • 2 351 za m2