Zielona Góra, Lubuskie

Mieszkanie | 63 630 zł | Kawalerka | 28,80 m2 | 8 piętro

- 53 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Norbert Piskorz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-02-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z siedzibą przy Pl Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: położonego przy L.Okulickiego 31/51, 65-001 Zielona Góra, dla którego Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ,.
Opis nieruchomości:
mieszkanie znajdujące się w budynku wielomieszkaniowym, jedenastokondygnacyjnym, w Zielonej Górze, ul. L.Okulickiego 31. Szacowane mieszkanie położone jest na VIII piętrze. Udział lokalu w nieruchomości wspólnej wynosi 2880/288740. Powierzchnia użytkowa mieszkania nr 51 wynosi 28,8 m2. Mieszkanie składa się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki oraz balkonu. Mieszkanie uzbrojone jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową. Ogrzewanie: centralne, zdalaczynne.

Suma oszacowania wynosi 84 840,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 63 630,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 484,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA II ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE 68 1020 5402 0000 0002 0113 0632.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze mieszczącym się pod adresem: Pl Słowiański 2, Zielona Góra, 65-069 Zielona Góra.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Norbert Piskorz

Image things

Zielona Góra , Lubuskie

125 475 zł | 56,20 m2 | 1 piętro

  • cena: 125 475 zł
  • 2 233 za m2
Image things

Zielona Góra , Lubuskie

33 000 zł | Kawalerka | 16,70 m2

  • cena: 33 000 zł
  • 1 976 za m2
Image things

Zielona Góra , Lubuskie

205 000 zł | 3 pokoje | 65,00 m2 | 4 piętro

  • cena: 205 000 zł
  • 3 154 za m2