Wrząca, Łódzkie

Dom | 63 333 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu


Agnieszka Pocheć


Kancelaria Komornicza, Rynek 16, Sieradz, 98-200 Sieradz


tel. 43 6789813 / fax. 436789813


Sygnatura: Km 100/18


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Agnieszka Pocheć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-02-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu z siedzibą przy Aleja Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz, pokój X, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Wrząca 28, 98-235 Błaszki, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1S/00065904/4.


Suma oszacowania wynosi 95 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 63 333,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski 88102034080000440203984622.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Sieradzu mieszczącym się pod adresem: Aleja Zwycięstwa 1, Sieradz, 98-200 Sieradz.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Agnieszka PochećImage things

Łódź , Śródmieście

1 711 275 zł | 929,00 m2

  • cena: 1 711 275 zł
  • 1 842 za m2
Image things

Łódź , Śródmieście

122 700 zł | 2 pokoje | 47,30 m2 | 3 piętro

  • cena: 122 700 zł
  • 2 594 za m2
Image things

Łęki Majątek , Łódzkie

11 250 zł | Kawalerka | 20,00 m2 | Parter

  • cena: 11 250 zł
  • 563 za m2