Wichowo, Kujawsko-Pomorskie

Dom | 87 750 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Potrzebujesz kredytu na tę nieruchomość? Porozmawiaj z naszym partnerem RM Kredyty!

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Lipnie


Anna Grzywińska


Kancelaria Komornicza, Józefa Piłsudskiego 26A/7, Lipno, 87-600 Lipno


tel. 54 233 8369 / fax. 54 233 8369


Sygnatura: Km.957/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lipnie Anna Grzywińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-02-2019 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Lipnie z siedzibą przy Józefa Piłsudskiego 15/17, 87-600 Lipno, pokój 14, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: J, położonej przy Wichowo , 87-600 Lipno, dla której Wydział Ksiąg WIeczystych Sądu Rejonowego w Lipnie prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1L/00036495/3.
Opis nieruchomości:
Budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej ca 71mkw, położony na działkach nr: 264/9 i 264/10 o łącznej powierzchni 0,0596ha oraz budynek gospodarczy.


Suma oszacowania wynosi 117 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 87 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 62 1020 5170 0000 1102 0104 0310.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Anna GrzywińskaImage things

Bydgoszcz , Kujawsko-Pomorskie

109 931 zł | Kawalerka | 47,63 m2 | 3 piętro

  • cena: 109 931 zł
  • 2 308 za m2
Image things

Toruń , Wrzosy

258 577 zł | 1,00 m2

  • cena: 258 577 zł
  • 258 577 za m2
Image things

Boniewo , Kujawsko-Pomorskie

20 925 zł | 1,00 m2

  • cena: 20 925 zł
  • 20 925 za m2