Rożniatów, Podkarpackie

Dom | 152 250 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Przeworsku


Marcin Winiarz


Kancelaria Komornicza, pl. Mickiewicza 12, 37-200 Przeworsk


tel. 166487500 / fax. 166487500


Sygnatura: Km 852/14OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przeworsku Marcin Winiarz Kancelaria Komornicza w Przeworsku na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-01-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Przeworsku z siedzibą przy Lwowska 9, 37-200 Przeworsk, pokój Sala nr 4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącego/ej do dłużnika:  , 37-205 Zarzecze, położonej przy 230, Rożniatów, 37-205 Zarzecze, dla którego Sąd Rejonowy w Przeworsku prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1R/00006184/6. Suma oszacowania wynosi 203 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 152 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi do dnia poprzedzającego licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O.Przeworsk 37 1020 4287 0000 2002 0023 9913.Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik SądowyMarcin WiniarzImage things

Bratkówka , Podkarpackie

112 200 zł | 1,00 m2

  • cena: 112 200 zł
  • 112 200 za m2
Image things

Rzeszów , Podkarpackie

271 426 zł | 153,00 m2

  • cena: 271 426 zł
  • 1 774 za m2
Image things

Lesko , Podkarpackie

288 000 zł | 255,10 m2

  • cena: 288 000 zł
  • 1 129 za m2