Rzeszów, Podkarpackie

Dom | 410 250 zł | 154,40 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 410 250 zł
 • Miasto: Rzeszów
 • Powierzchnia: 154,40 m2
 • Województwo: Podkarpackie
 • Cena za m2: 2 657 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 40 000 zł
 • Rodzaj: Dom
 • Numer oferty: 21327X49947837
 • Termin wpłaty wadium: 2019-01-08 - Co to znaczy?

Opis

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Działka nr 779, obręb ewidencyjny 217 - Pobitno, województwo podkarpackie, miasto Rzeszów, o powierzchni 0,0805 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: RZ1Z/9850 3/5 (dalej jako: Nieruchomość ).

1. Opis i oszacowanie, sporządzone w formie opinii z dnia 19 lipca 2018 roku przez Biegłego Sądowego Sądu Okręgowego w Rzeszowie z zakresu wyceny nieruchomości i ruchomości Zbigniewa Szozdę (B:0151/12/03), jest dostępny do wglądu u syndyka masy upadłości (tel. 502 184 603 ) oraz w aktach sprawy sygn. akt: V GUp 120/18 w czytelni Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych; ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów.

2. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 410.250,00 zł brutto (słownie: czterysta dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt 00/100 złotych).

3. Oferty należy składać do dnia 8 lutego 2019 roku włącznie na adres biura syndyka (ul. Obrońców Pokoju 64, 36-100 Kolbuszowa) z podaniem sygnatury akt: V GUp 120/18. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do syndyka wraz z podaniem sygnatury akt: V GUp 120/18 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Marka Podolak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100 złotych).

5. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Marek Podolak w upadłości w banku ING Bank Śląski S.A. o numerze: 62 1050 156 2 1000 00 97 0230 046 9, z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt V GUp 120/18” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.

6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpią na posiedzeniu niejawnym w terminie 7 dni od dnia upływu składania ofert. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego Komisarza.

7. Szczegółowy Regulamin przetargu jest dostępny u syndyka masy upadłości.

Budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojącej, parterowy z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia, wybudowany w latach 1999-200 9 wg projektu architektoniczno-budowlanego WB 3395, opracowanego przez Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wiejskiego AGROBISP w Krakowie, sp. z o.o.. Wykonany w technologii tradycyjnej, ściany murowane z pustaków siporex, na zaprawie cementowo-wapiennej. Ławy i fundamenty betonowe, strop żelbetowy wylewany, schody na poddasze drewniane. Dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy z lukarną i oknami dachowymi, pokryty blachodachówką, ocieplony wełną mineralną. Na ścianach wewnętrznych tynki gładkie gipsowe, szpachlowane i malowane farbami emulsyjnymi. Ściany zewnętrzne docieplone styropianem z tynkiem cienkowarstwowym. Posadzki w pokojach w części parterowej wyłożone deskami i panelami podłogowymi, a w pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych płytki ceramiczne. Stolarka okienna zespolona PCW, na poddaszu drewniana, drzwiowa drewniana typowa, drzwi wejściowe antywłamaniowe. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, gazową, wodną, kanalizacyjną, klimatyzację, kolektory słoneczne oraz ogrzewanie centralne z grzejnikami De-Lux i częściowo podłogowe, zasilane z własnej kotłowni z piecem gazowym.
Program użytkowy budynku:
Parter: salon, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, spiżarka z kotłownią, pokój biurowy, wiatrołap.
Poddasze: 2 pokoje, łazienka z wc, sauna, suszarnia, przedpokój.

Image things

Rzeszów , Podkarpackie

797 508 zł | 1,00 m2

 • cena: 797 508 zł
 • 797 508 za m2
Image things

Rzeszów , Podkarpackie

4 000 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 4 000 000 zł
 • 4 000 000 za m2
Image things

Rzeszów , Podkarpackie

180 000 zł | 51,20 m2

 • cena: 180 000 zł
 • 3 516 za m2