Unisław, Kujawsko-Pomorskie

Dom | 144 720 zł | 96,26 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk masy upadłości sprzeda prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 366 m2, działka nr 646/2, położonej w Unisławiu przy ul. Rzemieślniczej 27, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1C/715 8/5, zabudowanej jednopiętrowym budynkiem mieszkalnym o łącznej powierzchni netto 116,46 m2 (pow. użyt.96,26 m2) i budynkiem garażowym o powierzchni 29,59 m2.

Cena nie niższa niż 144.720,- zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia złotych)
Wymagana wpłata wadium stanowiącego 20% ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości 57 1750 001 2 0000 00 00 3398 816 8 do dnia 30.01.2019 r.

Pisemne oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać do 31.01.2019 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu do Biura syndyka).
Wybór ofert nastąpi w dniu 01.02.2019 r.

Oferty składać:

Biuro syndyka Romualda Nasiadko
ul. Prosta 37/5
87-100 Toruń

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru ofert oraz prawo zmiany warunków sprzedaży na każdym etapie, także bez podania przyczyny.

Image things

Toruń , Podgórz

70 000 zł | 2 pokoje | 32,80 m2 | Parter

  • cena: 70 000 zł
  • 2 134 za m2
Image things

Toruń , Stawki

398 667 zł | 757,20 m2

  • cena: 398 667 zł
  • 527 za m2
Image things

Bądkowo , Kujawsko-Pomorskie

81 800 zł | 2 pokoje | 54,30 m2 | 1 piętro

  • cena: 81 800 zł
  • 1 506 za m2