Libiąż, Małopolskie

Lokal użytkowy | 87 500 zł | 52,66 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 87 500 zł
 • Miasto: Libiąż
 • Powierzchnia: 52,66 m2
 • Województwo: Małopolskie
 • Cena za m2: 1 662 zł
 • Ulica: Ratowników Górniczych 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 1 500 zł
 • Rodzaj: Lokal użytkowy
 • Numer oferty: 21315X49919733
 • Termin wpłaty wadium: 2019-01-25 - Co to znaczy?

Opis

Zarząd Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacje) na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Wincentego Witosa 1 w Chrzanowie oraz Ratowników Górniczych 1 w Libiążu, województwo Małopolskie.

Przedmiotem przetargu jest zbycie:


Prawa własności lokalu użytkowego w pawilonie usługowo-handlowym przy ul. Ratowników Górniczych 1 w Libiążu, powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 52,66 m2. Dla nieruchomości zabudowanej budynkiem pawilonu przy ul. Ratowników Górniczych 1 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie księga wieczysta Kw nr KR1C/7485 9/7. W/w pawilon usytuowany jest na działce oznaczonej nr 2245/7 o pow. 1033 m2.
Szczegółowe opisy nieruchomości zawierają operaty szacunkowe, z którymi można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni.
Przetarg odbędzie się w dniu 28.01.2019r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 17 w Chrzanowie o godz. 1330, w pokoju nr 147.
Minimalne postąpienie wynosi 1 000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych 00/00).
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została zgodnie z operatami szacunkowymi z dnia 11.09.2018 r. na kwoty:

Prawa własności lokalu użytkowego o powierzchni 52,66 m2 w pawilonie przy ul. Ratowników Górniczych 1 w Libiążu – 87 500 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100, w tym udział w wartości gruntu 7100 zł).
W przetargu mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne i prawne które spełnią niżej wymienione warunki:
1. Wpłacą wadium w wysokości:
na lokal w pawilonie przy ul. Ratowników Górniczych 1 w Libiążu 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100)
na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP O/Chrzanów nr: 98 1020 238 4 0000 94 02 0008 778 3 do dnia 25.01.2019 r. do godz. 1300

Image things

Libiąż , Małopolskie

64 770 zł | 2 pokoje | 37,80 m2 | 3 piętro

 • cena: 64 770 zł
 • 1 713 za m2