Chrzanów, Osiedle Młodości

Lokal użytkowy | 389 200 zł | 147,81 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 389 200 zł
 • Miasto: Chrzanów
 • Powierzchnia: 147,81 m2
 • Województwo: Małopolskie
 • Cena za m2: 2 633 zł
 • Ulica: Wincentego Witosa 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 3 000 zł
 • Rodzaj: Lokal użytkowy
 • Numer oferty: 21314X49917391
 • Termin wpłaty wadium: 2019-01-25 - Co to znaczy?

Opis

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Zarząd Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacje) na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Wincentego Witosa 1 w Chrzanowie oraz Ratowników Górniczych 1 w Libiążu, województwo Małopolskie.
Przedmiotem przetargu jest zbycie:
1. Prawa własności lokalu użytkowego oznaczonego numerem U2 w budynku wielorodzinnym przy ul. Wincentego Witosa 1 w Chrzanowie, powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 147,81 m2. Dla nieruchomość zabudowanej budynkami przy ul. Wincentego Witosa 1, 1A, 1B, 1C; Szarych Szeregów 8A prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie księga wieczysta Kw nr KR1C/7509 6/7. W/w budynki usytuowane są na działce oznaczonej nr 4646 o pow. 12131 m2. Z będącym przedmiotem przetargu lokalem związany jest udział w części wspólnej opisanej wyżej nieruchomości w wysokości 1648/100000,

Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została zgodnie z operatami szacunkowymi z dnia 11.09.2018 r. na kwoty:
1. Prawo własności lokalu użytkowego oznaczonego jako U2 o powierzchni 147,81m2 (w budynku przy ul. Wincentego Witosa 1 w Chrzanowie – 389 200 zł brutto (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100, w tym udział w wartości gruntu 25200 zł).

1. Wpłacą wadium w wysokości:
a) na lokal U2 w budynku Wincentego Witosa 1 w Chrzanowie 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

Image things

Chrzanów , Osiedle Śródmieście

83 679 zł | Kawalerka | 35,60 m2

 • cena: 83 679 zł
 • 2 351 za m2