Końskie, Świętokrzyskie

Obiekt | 3 600 000 zł | 796,30 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 3 600 000 zł
 • Miasto: Końskie
 • Powierzchnia: 796,30 m2
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • Cena za m2: 4 521 zł
 • Ulica: Pocztowa 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 50 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 21312X49912707
 • Termin wpłaty wadium: 2019-01-15 - Co to znaczy?

Opis

Handlowo Usługowa Spółdzielnia Pracy "Samopomoc Chłopska "z siedzibą: 26-200 Końskie ul. Pocztowa1 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż nieruchomości położonej w Końskich ul. Pocztowa 1, gm. Końskie,powiat konecki,woj.świętokrzyskie,stanowiącej własność Spółdzielni,oznaczonej jako działka nr 5004/3 o powierzchni 0,0888ha zabudowanej budynkiem administracyjno-handlowym,dla której prowadzona jest księga wieczysta KI1K/ 25 5/8 wraz z udziałem 10/30 części niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka 5004/5 o powierzchni 0,0438ha objętej księgą wieczystą KI1K/5098 9/7, stanowiącą teren wspólnego utwardzonego placu postojowego.
cena wywoławcza - 3.600.000,00zł
wadium wynosi - 50.000,00zł
Oferty w zamkniętych kopertach można składać do dnia 15 stycznia 2019 r do godz.14.00 w siedzibie Spółdzielni.
Wadium należy wpłacić przelewem na konto bankowe Spółdzielni
B.S. 868494000 320010021 6515000 1
do dnia 15 stycznia 2019 r (liczy się termin wpływu na rachunek bankowy).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 stycznia 2019r o godz.12.00 w siedzibie Handlowo Usługowej Spółdzielni Pracy "SCh" w Końskich
przy ul. Pocztowej 1.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy w podanym miejscu i terminie,organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Zastrzega się prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w Końskich przy ul. Pocztowej 1 lub telefonicznie pod numerem 413723298
Zarząd H.U.S.P. "SCh" w Końskich

Image things

Końskie , Świętokrzyskie

445 457 zł | 1,00 m2

 • cena: 445 457 zł
 • 445 457 za m2