Besko, Podkarpackie

Dom | 192 047 zł | 401,71 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku Marzena Radziuk, Kancelaria Komornicza w Sanoku, ul. Cerkiewna 7 na podstawie art. 953 kpc w związku z art.983 kpc zawiadamia, że w dniu 23 stycznia 2019 r. o godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym w Sanoku, ul. Kościuszki 5 w sali nr 107 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA
nieruchomości położonej: Besko, stanowiącej własność: (...)
Nieruchomość stanowi: działka nr 1565/3 0 pow. 0,07 ha zabudowana budynkiem produkcyjno-mieszkalnym o łącznej pow. użytkowej 401,71 m2 (dawniej użytkowany częściowo jako piekarnia, częściowo jako budynek mieszkalny - dwa lokale mieszkalne o pow. 86,29 m2 i pow. 97,75 m2). Księga wieczysta nr KS 1 S/00036869/0 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sanoku.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 288.070,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. 192.046,67 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 28.807,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w Kancelarii Komornika lub na konto Komornika nr: 87 1600 1462 1874 5961 8000 0001 .
Nieruchomość można oglądać w godz. od 12:00 do 18:00 na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem licytacji, zaś akta postępowania egzekucyjnego z nieruchomości w tych też dniach znajdują się do wglądu w Sądzie Rejonowym w Sanoku I Wydział Cywilny.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Tarnobrzeg , Podkarpackie

111 494 zł | 2 pokoje | 52,40 m2

  • cena: 111 494 zł
  • 2 128 za m2
Image things

Łańcut , Podkarpackie

180 760 zł | 3 pokoje | 98,80 m2 | Parter

  • cena: 180 760 zł
  • 1 830 za m2
Image things

Przemyśl , Podkarpackie

48 800 zł | Kawalerka | 34,60 m2 | 3 piętro

  • cena: 48 800 zł
  • 1 410 za m2