Płociczno-Tartak, Podlaskie

Dom | 108 079 zł | 196,30 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach


Tomasz Zakrzewski


Kancelaria Komornicza, Sejneńska 51, Suwałki, 16-400 Suwałki


tel. 87 566 21 45 / fax. 87 56621 45


Sygnatura: Km 23/16


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-03-2019 o godz. 09:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny, ul. Sejneńska 30, 16-400 , odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ,Płociczno-Tartak, 16-402 Suwałki, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1S/00049550/8.
Opis nieruchomości:
nieruchomość lokalowa - jedna kondygnacja (parter) w budynku mieszkalnym położonym we wsi Płociczno - Tartak 7, gmina Suwałki. W okolicy Jezioro Wigry. Nieruchomość składa sie z 3 mieszkań:
1) Płociczno Tartak 7/1 (o pow. 59,10 m2: pokój, kuchnia, łazienka, składówka i piwnica o pow. 7,60 m2; właściciel ma prawo korzystania z działek nr: 363/55/3 o pow. 1252 m2, 363/55/4 o pow. 61 m2 oraz posiada udział 306/1000 obejmującym nieruchomość wspólną, tj. działki o nr: 363/55/5, 363/55/6 o łącznej powierzchni 439 m2 oraz udział 306/1000 w częściach wspólnych budynku. Działki objęte są KW SU1S/00049376/4) - KW lokalu: SU1S/00049550/8 (nieruchomość obciążona ograniczonym prawem rzeczowym - odpłatna służebność mieszkania i piwnicy na rzecz osoby urodzonej w 1945r.) (suma oszacowania - 93823zł, prawo służebności osobistej - 43924zł);

2) Płociczno - Tartak 7/2 (o pow. 47,70 m2: 2 pokoje, kuchnia, łazienka i piwnica o pow. 3,60 m2; właściciel ma prawo korzystania z działek jak wyżej; jego udział w nieruchomości wspólnej to 241/1000) - KW lokalu: SU1S/00049859/4 (suma oszacowania - 73893zł), (mieszkanie nie jest zamieszkałe);

3) Płociczno - Tartak 7/3 (o pow. 24,00 m2: 1 pokój, kuchnia i piwnica o pow. 3,40 m2; wlaściciel ma prawo korzystania z działek jak wyżej; jego udział w nieruchomości wspólnej to 125/1000) - KW lokalu: SU1S/00049858/7 (suma oszacowania - 38326 zł) (mieszkanie nie jest zamieszkałe).

W budynku łącznie znajdują sie 4 lokale (3 na parterze i 1 na poddaszu). Lokale na parterze posiadają łączną powierzchnię 130,80 m2. Suma ich udziału to 672/1000. Działka gruntu przed podziałem to 363/55 - pow.2559 m2. Łączna pow. wszystkich 4 lokali w budynku to 196,30 m2. Mieszkania do generalnego remontu. Na działce usytuowane są 2 budynki gospodarcze w złym stanie technicznym.
Łączna suma oszacowania w/w 3 nieruchomości wynosi 162118,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 121588,50zł. Rękojma wynosi: 16212,00zł
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 07-11-2018r.:
PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569
Termin oglądania nieruchomości: 07-11-2018r. o godz. 09:00


Suma oszacowania wynosi 162 118,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 108 078,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 211,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 86102013320000130203284569 .


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin Godziny oględzin
06.03.2019 09:00 - 10:00

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny, ul. Sejneńska 30, 16-400 Suwałki.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Tomasz ZakrzewskiImage things

Tykocin , Podlaskie

144 959 zł | 110,00 m2

  • cena: 144 959 zł
  • 1 318 za m2
Image things

Mały Płock , Podlaskie

44 233 zł | 1,00 m2

  • cena: 44 233 zł
  • 44 233 za m2
Image things

Białystok , Centrum

800 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 800 000 zł
  • 800 000 za m2