Sanok, Podkarpackie

Mieszkanie | 79 737 zł | 2 pokoje | 35,90 m2 | 2 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Sanoku


Marzena Radziuk


Kancelaria Komornicza, Cerkiewna 7, Sanok, 38-500 Sanok


tel. 134636821 / fax. 134631467


Sygnatura: KM 432/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku Marzena Radziuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-01-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sanoku z siedzibą przy Kościuszki 5, 38-500 Sanok, pokój 107, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej:  Jana Pawła II 41/39 , 38-500 Sanok, dla którego Sąd Rejonowy w Sanoku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1S/00077401/1.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny ma pow. użytkową 35,90m2 i składa się z 2 pokojów, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju. Znajduje na II piętrze budynku wielomieszkaniowego.
Poszczególne pomieszczenia zostały wykończone w następujący sposób:
ściany: tynk cementowo-wapienny malowany farbą emulsyjną, w kuchni do wysokości ok. 1,4m - płytki ceramiczne, powyżej tynk zwykły malowany farbą emulsyjną, w łazience z wc na ścianach także płytki ceramiczne,
podłogi: panele podłogowe w pokojach, w kuchni, łazience i przedpokoju terakota,
stolarka okienna: PCV, stolarka drzwiowa: drzwi wewnętrzne płycinowe szklone starego typu, kaloryfery: żeliwne żeberkowe starego typu, armatura w łazience: starego typu.
Funkjonalność mieszkania: lokal ma typową funkcjonalność, łazienka połączona z wc, bez doświetlenia światłem dziennym, kuchnia i pokoje doświetlone światłem dziennym, nieprzechodnie.
Media w Lokalu: prąd, woda, kanalizacja, gaz, c.o.
Stan techniczny i wykończenie lokalu:
Lokal mieszkalny jest w średnim stanie technicznym. Ściany w pokojach oraz przedpokoju i łazience z wc z licznymi oznakami zabrudzenia i ubytkami, w łazience ponad częścią ścian obłożoną płytkami ceramicznymi zauważalne duże wykwity i zacieki wilgoci a także złuszczanie się powierzchni. W kuchni i łazience ściany wyłożone płytkami ceramicznymi o małym stopniu atrakcyjności i nowoczesności. Stolarka drzwiowa płycinowa stara i zniszczona, w wielu miejscach pomimo prób odnowienia tj. pomalowania - pożółkła. Kaloryfery żeliwne bez odświeżenia od wielu lat. Okładzina parapetów z linoleum. Podłogi wykonane z panel i płytek ceramicznych w średnim stanie technicznym, stosunkowo nowa stolarka okienna nie wykazuje jeszcze dużego zużycia. Lokal wymaga remontu kapitalnego.
Ogólny standard lokalu oceniono jako niski.


Suma oszacowania wynosi 106 316,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 79 737,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 631,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 87 1600 1462 1874 5961 8000 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.


Komornik Sądowy


Marzena RadziukImage things

Sanok , Podkarpackie

145 880 zł | 48,50 m2

  • cena: 145 880 zł
  • 3 008 za m2
Image things

Sanok , Podkarpackie

84 000 zł | 2 pokoje | 38,60 m2 | 2 piętro

  • cena: 84 000 zł
  • 2 176 za m2
Image things

Sanok , Podkarpackie

1 998 667 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 998 667 zł
  • 1 998 667 za m2