Kluczbork, Opolskie

Mieszkanie | 124 950 zł | 3 pokoje | 81,77 m2 | 3 piętro

- 51 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 124 950 zł
 • Miasto: Kluczbork
 • Powierzchnia: 81,77 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 1 528 zł
 • Ulica: Krakowska 10
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: 3
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 12 495 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 21204X49659771
 • Termin wpłaty wadium: 2019-01-25 - Co to znaczy?

Opis

- Syndyk sprzeda w trybie konkursu ofert lokal mieszkalny w Kluczborku ul. Krakowska nr 10/m 8 o pow. 81,77m2 zlokalizowany na trzecim piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego dla którego Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1U/00056593/0, wraz z udziałem wynoszącym 796/10000 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 183/3 o pow. 288m2 objętej KW nr OP1U/00039025/3 i współwłasności części wspólnych budynku na tej działce za cenę nie niższą niż 124.950 zł.


I. Oferty nabycia nieruchomości z proponowaną ceną zakupu przekraczającą cenę 124.950 zł należy składać w terminie do dnia 25-01-2019r. na adres Skrytka pocztowa 1815, 45-470 Opole 1, ul. Tysiąclecia 33 ,-

II. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 12495 zł. Zapłata winna nastąpić przelewem na rachunek bankowy Masy Upadłości: Bank PKO BP 43 1020 3668 0000 5102 0416 9371

III. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferta powinna spełniać wszystkie wymogi zawarte w Regulaminie Sprzedaży.

Szczegółowe informacje można uzyskać w dni robocze w godzinach od 10-16 tel. 506898408 lub 609319724.

Image things

Kluczbork , Opolskie

112 092 zł | 63,08 m2

 • cena: 112 092 zł
 • 1 777 za m2
Image things

Kluczbork , Opolskie

184 170 zł | 59,18 m2

 • cena: 184 170 zł
 • 3 112 za m2
Image things

Kluczbork , Opolskie

167 931 zł | 60,93 m2

 • cena: 167 931 zł
 • 2 756 za m2