Świdnik, Lubelskie

Lokal użytkowy | 198 375 zł | 65,60 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Bartosz Macedoński zastępca asesor Kamil Dobosz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-05-2019 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą przy Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, pokój XIV, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika: , położonego przy STACHONIA 2/1, 21-040 ŚWIDNIK, dla którego SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z/S W ŚWIDNIKU prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/00224830/1.
Opis nieruchomości:
PRAWO WŁASNOŚCI LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ – LOKAL NIEMIESZKALNY OZNACZONY NUMEREM 1 POSIADAJĄCY POWIERZCHNIĘ UŻYTKOWĄ 65,60 M2, MIESZCZĄCY SIĘ NA PARTERZE CZTEROKONDYGNACYJNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO W ŚWIDNIKU PRZY UL. STACHONIA 2. LOKAL SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH POMIESZCZEŃ: POMIESZCZENIE 1, WC WRAZ Z UMYWALKĄ, BRAK POMIESZCZEŃ PRZYNALEŻNYCH. WEJŚCIE DO LOKALU OD STRONY PODWÓRKA (POŁUDNIOWEJ). DO LOKALU PROWADZI CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA LOKALU: PODŁOGI W STANIE SUROWYM, BETONOWE; STOLARKA OKIENNA ALUMINIOWA; STOLARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA; ŚCIANY W OBU POMIESZCZENIACH TYNKOWANE NA MOKRO, PARAPETY PRZY STOLARCE OKIENNEJ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO (PLASTIKOWE); BRAK GRZEJNIKÓW, BRAK LICZNIKA; POMIESZCZENIE JEST USTAWNE I DOBRZE NASŁONECZNIONE; OKNA W PRZEWAŻAJĄCYM STOPNIU OD STRONY ZACHODNIEJ LOKALU, JEDNO OKNA OD STRONY PÓŁNOCNEJ; NA SUFICIE WIDOCZNE OPRAWY OŚWIETLENIOWE SZT. 5. WYPOSAŻENIE W INSTALACJE: SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA, KANALIZACYJNA, WODOCIĄGOWA, GAZOWA – OGRZEWANIE Z INSTALACJI, INSTALACJA TELEKOMUNIKACYJNA. LOKAL NIEMIESZKALNY W STANIE DO WYKOŃCZENIA. Nadto organ egzekucyjny informuje że w związku z uchyleniem pkt 3 art. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych na nabywcy ciążył będzie obowiązek podatkowy wynikający z powyższej ustawy.

Suma oszacowania wynosi 264 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 198 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 450,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ 63203000451110000001470170.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Image things

Biała Podlaska , Lubelskie

77 031 zł | 2 pokoje | 38,80 m2 | 4 piętro

  • cena: 77 031 zł
  • 1 985 za m2
Image things

Łęczna , Lubelskie

116 850 zł | 2 pokoje | 49,00 m2 | 6 piętro

  • cena: 116 850 zł
  • 2 385 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

16 500 zł | 13,51 m2

  • cena: 16 500 zł
  • 1 221 za m2