Łódź, Śródmieście

Mieszkanie | 92 400 zł | Kawalerka | 48,93 m2 | 4 piętro

- 64 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi


Radomir Szczeponik


Kancelaria Komornicza, Aleja Kościuszki 89, 90-436 ŁÓDŹ


tel. 426366564 / fax. 426366521


Sygnatura: Km 7288/15


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Radomir Szczeponik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-03-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z siedzibą przy Aleja Kościuszki 107/109, 90-928 ŁÓDŹ, pokój A, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: , położonego przy Jaracza Stefana 33/35/45, 90-259 Łódź, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródm. w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1M/00208992/2.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem egzekucji jest lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość oznaczony numerem 45 położony w Łodzi przy ulicy Jaracza nr 33/35. Dla lokalu w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta o numerze: LD1M/00208992/2. Lokal nr 45 znajduje się na IV (czwartym) piętrze oficyny budynku. Lokal składa się z jednego pokoju z aneksem kuchennym, sypialni, łazienki z WC. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 46,21 mkw.


Suma oszacowania wynosi 123 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 92 400,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 320,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Łodzi 85 10203352 0000 1402 0073 5365.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi mieszczącym się pod adresem: Aleja Kościuszki 107, 90-928 ŁÓDŹ.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Radomir SzczeponikImage things

Łódź , Łódzkie

2 950 000 zł | 1 031,00 m2

  • cena: 2 950 000 zł
  • 2 861 za m2
Image things

Łódź , Górna

195 200 zł | 3 pokoje | 50,67 m2 | 4 piętro

  • cena: 195 200 zł
  • 3 852 za m2
Image things

Łódź , Bałuty

74 250 zł | Kawalerka | 26,90 m2 | Parter

  • cena: 74 250 zł
  • 2 760 za m2