Kotlarnia, Opolskie

Mieszkanie | 37 333 zł | Kawalerka | 34,49 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu


Krzysztof Gronek


Kancelaria Komornicza, Roosevelta 9, Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel. 77-482-46-39 / fax. 77-406-11-84


Sygnatura: Km 837/17


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Krzysztof Gronek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-03-2019 o godz. 13:45 w budynku Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu z siedzibą przy Żeromskiego 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, pokój 114, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Gliwicka 17a/5, 47-246 Kotlarnia, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1K/00046280/1.
Opis nieruchomości:
oględziny nieruchomości 1-03-2019r. godz.14:20-14:30

zdjęcia dostępne:

https://picasaweb.google.com/102400541670156165975/6504709001003552545


Suma oszacowania wynosi 56 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 37 333,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Kedzierzyn-Koźle 76 1020 3714 0000 4302 0080 2454.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:30 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu mieszczącym się pod adresem: Żeromskiego 5, Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Krzysztof GronekImage things

Kluczbork , Opolskie

167 931 zł | 60,93 m2

  • cena: 167 931 zł
  • 2 756 za m2
Image things

Kluczbork , Opolskie

120 912 zł | 59,46 m2

  • cena: 120 912 zł
  • 2 034 za m2
Image things

Brzeg , Opolskie

416 667 zł | 227,56 m2

  • cena: 416 667 zł
  • 1 831 za m2