Kędzierzyn-Koźle, Koźle

Dom | 346 000 zł | 141,10 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu


Krzysztof Gronek


Kancelaria Komornicza, Roosevelta 9, Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel. 77-482-46-39 / fax. 77-406-11-84


Sygnatura: Km 1809/17


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Krzysztof Gronek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-01-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu z siedzibą przy Żeromskiego 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, pokój 114, odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: , położonej przy Bratków 3, 47-232 Kędzierzyn-Koźle, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1K/00030654/9.
Opis nieruchomości:
zdjęcia dostępne pod adresem:

https://photos.app.goo.gl/q16qRLhERPJTrC3M2

https://photos.app.goo.gl/lz9yNgEoHY7pazLk1


Instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, c.o., klimatyzacyjna, alarmowa z monitoringiem, domofonowa.

Stan techniczny dobry, materiały wykończeniowe dobrej jakości.

Program użytkowy:

1 poziom: korytarz, wc, kuchnia, jadalnia, salon, gabinet
półpiętro: łazienka, pokój

2 poziom: garderoba, dwa pokoje

Dach dwuspadowy z lukarnami kryty dachówką cementową. Budynek ocieplony i otynkowany, stolarka okienna z żaluzjami zewnętrznymi. Poziomy posadzek wewnątrz budynku o zróżnicowanych wysokościach. Schody wewnętrzne betonowe wykończone glazurą. Ogrzewanie piecem gazowym dwufunkcyjnym, zamiennie dwa kolektory słoneczne 2m x 6m do podgrzewania wody użytkowej. Grzejniki płytowe. Rok budowy: 1998, powierzchnia zabudowy: 110 m2 ustalona na podstawie kartoteki budynków. Powierzchnia użytkowa: 141,10 m2przeliczona z powierzchni zabudowy.


Suma oszacowania wynosi 519 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 346 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Kedzierzyn-Koźle 76 1020 3714 0000 4302 0080 2454.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:30 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Krzysztof GronekImage things

Kędzierzyn-Koźle , Opolskie

279 467 zł | 1,00 m2

  • cena: 279 467 zł
  • 279 467 za m2
Image things

Kędzierzyn-Koźle , Koźle

112 500 zł | 3 pokoje | 65,70 m2 | 4 piętro

  • cena: 112 500 zł
  • 1 712 za m2