Dubienka, Lubuskie

Dom | 120 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie Barbara Szymańska (tel. (082) 565 30 23) ogłasza, że dnia
22 stycznia 2019 r. o godz. 8:45
w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie mającego siedzibę przy ul. Żołnierzy I AWP 16, w sali nr 3, odbędzie się
PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości stanowiącej: nieruchomość gruntową, położoną na gruntach obrębu: Brzozowiec, działka nr 64 o pow. 0,75 ha - częściowo zabudowana. Budynki to: dom mieszkalny oraz budynki gospodarcze. Stan techniczny obiektu średnio korzystny, położenie - lokalizacja niekorzystna, dojazd bezpośrednio z drogi gminnej, uzbrojenie: E, W, K, przeznaczenie w p.z.p.: częściowo pod zabudowę zagrodową i uprawy polowe,
położonej: 22-145 Dubienka, Brzozowiec,
dla której Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LU1C/00070082/1.
Suma oszacowania wynosi 160 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 120 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 16 000,00 zł w gotówce, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Image things

Wschowa , Lubuskie

119 266 zł | 3 pokoje | 81,62 m2 | 1 piętro

  • cena: 119 266 zł
  • 1 461 za m2
Image things

Witnica , Lubuskie

73 725 zł | 52,90 m2

  • cena: 73 725 zł
  • 1 394 za m2
Image things

Żary , Lubuskie

129 750 zł | 3 pokoje | 80,75 m2 | 2 piętro

  • cena: 129 750 zł
  • 1 607 za m2