Świecie, Kujawsko-Pomorskie

Mieszkanie | 179 000 zł | 2 pokoje | 49,40 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 179 000 zł
 • Miasto: Świecie
 • Powierzchnia: 49,40 m2
 • Województwo: Kujawsko-Pomorskie
 • Cena za m2: 3 623 zł
 • Ulica: Polna 10B
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 17 900 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 21093X49399809
 • Termin wpłaty wadium: 2019-01-15 - Co to znaczy?

Opis

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu

przy ul. Kulerskiego 6a

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG

na ustanowienie prawa i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Lokal mieszkalny położony w Świeciu przy Polnej 10b m. 9, o pow. użytkowej – 49,40 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, położenie lokalu- parter, pomieszczenie przynależne– piwnica o pow. 5,35 m2, ilość udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej: 5475/172038.
Termin przetargu w formie licytacji ustnej w dniu 17.01.2019 r. o godz. 1200, miejsce przetargu- siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu przy ul. Kulerskiego 6a.
Oszacowana wartość rynkowa lokalu wynosi- 179.000,00 zł, a cena wywoławcza wynosi 100% wartości rynkowej.
Licytant przystępujący do przetargu powinien do dnia 15.01.2019 r. wpłacić wadium w wysokości – 17.900,00 zł na konto 86 1020 5040 0000 6402 0023 0250 oraz w dniu przetargu złożyć pisemną ofertę nabycia prawa odrębnej własności lokalu wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Warunkiem ustanowienia prawa i przeniesienia odrębnej własności lokalu jest dokonanie wpłaty wynikającej z postępowania przetargowego.
Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają nabywcę.
Do aktu notarialnego przystępują małżonkowie o ile prawo ma należeć do nich obojga.
Akt notarialny sporządzony zostanie u notariusza w ciągu 3 miesięcy od rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy o ustanowienie prawa i przeniesienie odrębnej własności lokalu skutkuje przepadkiem wadium na rzecz Spółdzielni.
Lokal można oglądać do dnia 15.01.2019 r w godz. 700 - 1500 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
56-64-260-60.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub pod nr tel. 56-64-260-60 lub na stronie www.smdm.pl
„Regulamin nabywania od Spółdzielni Mieszkaniowej DOM MARZEŃ w Grudziądzu lokali mieszkalnych
i użytkowych do ponownego zasiedlenia na warunkach prawa odrębnej własności lokalu” jest dostępny na ww. stronie internetowej oraz w siedzibie Spółdzielni.

Image things

Świecie , Kujawsko-Pomorskie

180 000 zł | 105,90 m2

 • cena: 180 000 zł
 • 1 700 za m2
Image things

Świecie , Kujawsko-Pomorskie

127 500 zł | 3 pokoje | 48,17 m2

 • cena: 127 500 zł
 • 2 647 za m2