Sanok, Podkarpackie

Mieszkanie | 102 950 zł | 2 pokoje | 48,40 m2 | 2 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Sanoku


Marzena Radziuk


Kancelaria Komornicza, Cerkiewna 7, Sanok, 38-500 Sanok


tel. 134636821 / fax. 134631467


Sygnatura: KM 1009/14


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku Marzena Radziuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-01-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sanoku z siedzibą przy Kościuszki 5, 38-500 Sanok, pokój 105, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej:  Jana Pawła II 39/6, 38-500 Sanok, dla którego Sąd Rejonowy w Sanoku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1S/00074663/4.
Opis nieruchomości:
Lokal stanowi odrębną nieruchomość. Lokal mieszkalny nr 6 położony przy ul. Jana Pawła II 39 o pow. użytkowej 48,40 m2, znajduje się na II piętrze, składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju, posiada balkon.
Udział związany z własnością lokalu: 4840/432385 w nieruchomości opisanej w księdze wieczystej KS1S/00069471/3.
Poszczególne pomieszczenia zostały wykończone w następujący sposób:
ściany: w pokojach i przedpokoju tynk cementowo-wapienny malowany farbą emulsyjną, w kuchni i łazience oraz wc częściowo glazura częściowo tynk cementowo-wapienny,
podłogi: w pokojach panele, w kuchni, łazience i wc oraz w przedpokoju- płytki ceramiczne.
stolarka okienna -PCV,
stolarka drzwiowa: drzwi plycinowe,
kaloryfery - żeliwne starego typu.
Fukcjonalność mieszkania: lokal posiada nieprzechodnie pokoje, kuchnia i pokoje są doświetlone światłem dziennym, układ funkcjonalny jest typowy.
Lokal przeszedł częściowy remont, wymieniono podłogi w pokojach, odświeżono ściany, wymieniono drzwi wewnętrzne. Stolarka okienna PCV w lokalu w dobrym stanie technicznym. Nakładów wymaga pomieszczenie kuchni.
Stan techniczny lokalu i standard wykończenia średni.
Budynek wielomieszkaniowy, w którym znajduje się wymieniany lokal został wybudowany w 1981 r. w technologii wielkopłytowej OWT-67 N. Klatki schodowe żelbetowe prefabrykowane, na jednej kondygnacji mieszczą sie 2 mieszkania
Budynek jest wyposażony w instalacje: elektryczną, gazową, wod-kan. gaz, c.o., centralną ciepłą wodę, teletechniczną, odgromową. Budynek jest całkowicie podpiwniczony. Dach płaski kryty papą. Budynek został ocieplony oraz wykonano nową elewację ścian zewnętrznych.
Wg. Studium- M3 tj. obszar zabudowy miejskiej.


Suma oszacowania wynosi 137 267,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 102 950,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 726,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 87 1600 1462 1874 5961 8000 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Marzena RadziukImage things

Sanok , Podkarpackie

84 000 zł | 2 pokoje | 38,60 m2 | 2 piętro

  • cena: 84 000 zł
  • 2 176 za m2
Image things

Sanok , Podkarpackie

199 867 zł | 1,00 m2

  • cena: 199 867 zł
  • 199 867 za m2
Image things

Sanok , Podkarpackie

1 998 667 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 998 667 zł
  • 1 998 667 za m2