Puławy, Lubelskie

Mieszkanie | 126 584 zł | 2 pokoje | 58,51 m2 | 4 piętro

- 49 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Puławach


Tomasz Piłat


Kancelaria Komornicza, Piaskowa 3A/10, Puławy, 24-100 Puławy


tel. 81 8885970 / fax. 81 5651616


Sygnatura: KM 1690/11


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Puławach Tomasz Piłat na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-01-2019 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Puławach z siedzibą przy Al. Partyzantów 6 A, 24-100 Puławy, pokój IX, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej Żeromskiego 16/38, 24-100 Puławy, dla której Sąd Rejonowy w Puławach prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1P/00091809/0.
Opis nieruchomości:
Licytacja dotyczy nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny oznaczony nr 38 położony w budynku wielorodzonnym oznaczonym nr 16 przy ul. Żeromskiego w Puławach. Przedmiotowy lokal o powierzchni użytkowej 51,90 m.kw., zlokalizowany jest na IV piętrze pięciokondygnacyjnego budynku i składa się z dwóch niezależnych pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki oraz WC. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 6,61 m.kw oraz balkon. Stan techniczny lokalu przeciętny - mieszkanie wymaga remontu. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Puławach o numerze KW LU1P/00091809/0. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 5851/239324 w nieruchomości wspólnej, objętej KW o nr LU1P/00072009/3, stanowiącej grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.


Suma oszacowania wynosi 168 779,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 126 584,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 877,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 17102032190000900200119826.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Tomasz PiłatImage things

Puławy , Lubelskie

61 139 zł | 29,00 m2

  • cena: 61 139 zł
  • 2 108 za m2
Image things

Puławy , Lubelskie

184 010 zł | 70,43 m2 | 1 piętro

  • cena: 184 010 zł
  • 2 613 za m2