Łomża, Podlaskie

Dom | 112 763 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Potrzebujesz kredytu na tę nieruchomość? Porozmawiaj z naszym partnerem RM Kredyty!

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Łomży


Joanna Grzech


Kancelaria Komornicza, Polowa 15, Łomża, 18-400 Łomżą


tel. 86-2198-117 / fax. 86-2198-117


Sygnatura: Km 634/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy SR w Łomży na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-01-2019 o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży z siedzibą przy Polowa 1, 18-400 Łomża, pokój IX, odbędzie się pierwsza licytacja:- nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ul. Projektowana 27, 18-400 Łomża, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LM1L/00060229/9.


Suma oszacowania wynosi 150 350,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 112 763,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 035,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Łomży mieszczącym się pod adresem: Polowa 1, Łomża, 18-400 Łomża.Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: KB 88 2030 0045 1110 0000 0393 4490.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Joanna GrzechImage things

Białystok , Mickiewicza

215 361 zł | 2 pokoje | 52,50 m2 | 3 piętro

  • cena: 215 361 zł
  • 4 102 za m2
Image things

Czarna Białostocka , Podlaskie

60 750 zł | 2 pokoje | 32,30 m2 | 1 piętro

  • cena: 60 750 zł
  • 1 881 za m2
Image things

Czarna Białostocka , Podlaskie

735 044 zł | 1 007,49 m2

  • cena: 735 044 zł
  • 730 za m2