Zambrów, Podlaskie

Mieszkanie | 106 500 zł | 2 pokoje | 42,45 m2

- 46 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Potrzebujesz kredytu na tę nieruchomość? Porozmawiaj z naszym partnerem RM Kredyty!

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Zambrowie


KAROLINA MAKOWSKA


Kancelaria Komornicza, TADEUSZA KOŚCIUSZKI 35, ZAMBRÓW, 18-300 ZAMBRÓW


tel. 86 271 35 81 / fax. 86 271 35 81


Sygnatura: Km 215/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zambrowie KAROLINA MAKOWSKA na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-01-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zambrowie z siedzibą przy aL. Wojska Polskiego 56, 18-300 ZAMBRÓW, pokój 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Bema 4/9, 18-300 Zambrów, dla której Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LM1Z/00020994/1.


Suma oszacowania wynosi 142 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 106 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: SBR W SZEPIETOWIE 13 8769 0002 0393 4920 2000 0010.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin Godziny oględzin
09.01.2019 - 23.01.2019 07:30 - 15:30

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zambrowie mieszczącym się pod adresem: aL. Wojska Polskiego 56, Zambrów, 18-300 ZAMBRÓW.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


KAROLINA MAKOWSKAImage things

Białystok , Mickiewicza

215 361 zł | 2 pokoje | 52,50 m2 | 3 piętro

  • cena: 215 361 zł
  • 4 102 za m2
Image things

Suwałki , Podlaskie

1 431 000 zł | 2 489,92 m2

  • cena: 1 431 000 zł
  • 575 za m2
Image things

Białystok , Starosielce

191 290 zł | 4 pokoje | 60,60 m2 | Parter

  • cena: 191 290 zł
  • 3 157 za m2