Szudziałowo, Podlaskie

Dom | 52 875 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce Małgorzata Kostrycka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
24 stycznia 2019 r. o godz. 8:30
w budynku Sądu Rejonowego w Sokółce mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 7 w sali nr III, odbędzie się
PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości stanowiącej:
* działka ozn. nr 20 o powierzchni (Br-RIVb - 0,04 ha, RIVb - 0,19 ha) zabudowana: budynkiem mieszkalno-gospodarczym, budynkiem gospodarczym, chlewem, stodołą, budynkiem gospodarczo-garażowym, budynkiem gospodarczo-inwentarskim. Działka posiada dostęp do sieci elektroenergetycznej i wodociągowej. Połączenie działki z ciągami komunikacji dobre, dojazd drogami o nawierzchni asfaltowej i betonowej. Stan techniczny budynków średni.
Suma oszacowania wynosi 70 500,00 zł, cena wywołania wynosi 52 875,00 zł.
* działka ozn.nr 3 o powierzchni 0,25ha (LsV - 0,25 ha).
Suma oszacowania wynosi 5 240,00 zł, cena wywołania wynosi 3 932,00 zł.
Położonej: 16-113 Szudziałowo, Trzcianno Nowe 3 A, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Sokółce prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: BI1S/00029158/5].
Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Na podstawie art. 962 §1 kpc przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A 59 1020 1332 0000 1102 0037 3407.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Image things

Szudziałowo , Podlaskie

215 580 zł | 1,00 m2

  • cena: 215 580 zł
  • 215 580 za m2