Białystok, Podlaskie

Obiekt | 518 060 zł | 270,18 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 518 060 zł
 • Miasto: Białystok
 • Powierzchnia: 270,18 m2
 • Województwo: Podlaskie
 • Cena za m2: 1 917 zł
 • Ulica: Al. Jana Pawła Ii 62
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 51 806 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 20945X49053193
 • Termin wpłaty wadium: 2019-01-11 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:

Rodzaj nieruchomości: zabudowana
Położenie: Białystok przy Al. Jana Pawła II 62
Oznaczenie geodezyjne: działka nr 1676/3 o powierzchni 0,0751 ha, w obrębie 02
Cena wywoławcza nieruchomości: 518 060,00 zł
Opis nieruchomości: Zabudowana budynkiem nr 1815 pełniącym funkcję handlowo usługową, posiadającym dwie kondygnacje nadziemne i jedną podziemną, o pow. zabudowy 136,00 m2 i pow. użytkowej 270,18 m2. Budynek w kształcie rotundy na planie koła o kopulastym dachu, z portykiem i zwężającymi się ku górze ścianami. Podpiwniczenie obiektu, ściany zewnętrzne fundamentowe murowane w kształcie koła. Budynek wzniesiony w stylu neoklasycznym. Stolarka okienna drewniana w kolorze brązowym, nowa, wstawiona w kwietniu 2017 r. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydziale Ksiąg Wieczystych – księga wieczysta nr KW BI1B/00083947/3. Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku z dnia 11 listopada 1952 r. (znak: Kult V-3/34/53) wpisano do rejestru zabytków województwa białostockiego pod numerem A-281 dawną komorę celną położoną przy Szosie Warszawskiej na Wysokim Stoczku w Białymstoku. Nieruchomość jest wyposażona w następujące instalacje: telefoniczną, elektryczną. wodociągową, kanalizacyjną sanitarną i deszczową, sieć c. o. Wyposażenie w instalacje w 100 % zniszczone lub brak. Ustanowiono odpłatną służebność na czas nieoznaczony na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości nr 1676/3 przez działkę nr 1676/2 o pow. 0,0251 ha, obr. 2, w postaci pasa gruntu o szerokości ok. 2 m i długości ok. 10 m. Nabywca zobowiązany będzie do przeprowadzenia niezbędnych prac konserwatorskich przy zabytku zgodnie z pozwoleniem Nr MKZ.4120.21.2017 z dnia 22 maja 2017 r. Miejskiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku. Ponadto z uwagi na wskazanie Miejskiego Konserwatora Zabytków, przed rozpoczęciem kompleksowych robót budowlanych tj. przed okresem jesienno-zimowym, konieczne jest podjęcie działań związanych z jego doraźnym zabezpieczeniem (m.in. montaż rzygaczy oraz rur spustowych). Gmina Białystok zastrzega prawo odkupu przez okres 5 lat, na wypadek nie spełnienia przez Nabywcę obowiązku przeprowadzenia niezbędnych prac konserwatorskich przy zabytku w terminie do 31 grudnia 2020 r. Nabywca obowiązany jest przenieść z powrotem na Gminę Białystok własność nieruchomości za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży. Gminie Białystok przysługuje prawo pierwokupu na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Nabywca przedmiotowej nieruchomości wniesie o ujawnienie w Dziale III księgi wieczystej przysługującego Gminie Białystok prawa odkupu oraz prawa pierwokupu w przypadku sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

Image things

Białystok , Antoniuk

114 513 zł | 1,00 m2

 • cena: 114 513 zł
 • 114 513 za m2
Image things

Białystok , Mickiewicza

9 000 zł | 16,00 m2

 • cena: 9 000 zł
 • 563 za m2
Image things

Białystok , Mickiewicza

9 000 zł | 16,00 m2

 • cena: 9 000 zł
 • 563 za m2