Skarżysko-Kamienna, Świętokrzyskie

Mieszkanie | 103 350 zł | 3 pokoje | 57,90 m2 | 9 piętro

- 36 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Potrzebujesz kredytu na tę nieruchomość? Porozmawiaj z naszym partnerem RM Kredyty!

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Skarżysku - Kamiennej


Janusz Kaliś


Kancelaria Komornicza, Sikorskiego 22/3, Skarżysko-Kamienna, 26-110 Skarżysko-Kamienna


tel. 41 252 87 63 / fax. 41 252 87 63


Sygnatura: KM 380/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skarżysku - Kamiennej Janusz Kaliś na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-01-2019 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Skarżysku - Kamiennej z siedzibą przy Krasińskiego 11, 26-110 Skarżysko-Kamienna, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Powstańców Warszawy 18/89, 26-110 Skarżysko-Kamienna, dla którego Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1R/ 00031125/0.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny składajacy się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc o łącznej powierzchni 57,90 M2 do którego przynalezy piwnica


Suma oszacowania wynosi 137 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 103 350,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 780,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 91102026290000930202826113.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Janusz KaliśImage things

Skarżysko-Kamienna , Świętokrzyskie

132 720 zł | 3 pokoje | 65,48 m2 | 1 piętro

  • cena: 132 720 zł
  • 2 027 za m2
Image things

Skarżysko-Kamienna , Świętokrzyskie

143 720 zł | 3 pokoje | 65,48 m2

  • cena: 143 720 zł
  • 2 195 za m2