Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Bogatynia, dolnośląskie

76 500 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 50,30 m2 | -1 piętro

- 54 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 76 500 zł
 • Miasto: Bogatynia
 • Powierzchnia: 50,30 m2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Cena za m2: 1 521 zł
 • Ulica: Przodowników Pracy 2
 • Liczba pokoi: 2
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 10 200 zł
 • Numer oferty: 205752X481871187
 • Termin wpłaty wadium: 25-09-2022 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu

Małgorzata Nowicka

Kancelaria Komornicza, Warszawska 7/5, Zgorzelec, 59-900 Zgorzelec

tel. 75 723 62 63 / fax. 75 723 62 63

Sygnatura: KM 1130/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Nowicka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-09-2022 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z siedzibą przy Armii Krajowej 104, 59-900 Zgorzelec, pokój 205, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: ..., położonego przy Gen. Józefa Hallera 2/1, 59-920 Bogatynia, dla którego SĄD REJONOWY ZGORZELEC V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny nr 1 stanowiący odrębną nieruchomość położony w Bogatyni przy ul. Józefa Hallera 2, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności działki gruntu nr 79 o pow. 1335 m kw oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 199/1000 części nr KW XXXX/XXXXXXXX/X. Lokal mieszkalny nr 1, położony jest na parterze kilkurodzinnego budynku mieszkalnego. W skład mieszkania wchodzą 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc oraz pomieszczenie przynależne - piwnica. Łączna powierzchnia lokalu to 50,30 m kw, piwnicy - 15,80 m.kw. Budynek wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Suma oszacowania wynosi 102 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 76 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy : Bank Millennium SA 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Małgorzata Nowicka


Historyczne ceny

Image things

Bogatynia, dolnośląskie

47 500 zł | Działka | 0.1128 ha.

 • cena: 47 500 zł
Image things

Bogatynia, dolnośląskie

2 900 zł | Działka | 0.0102 ha.

 • cena: 2 900 zł
Image things

Bogatynia, dolnośląskie

17 300 zł | Działka | 0.1137 ha.

 • cena: 17 300 zł