Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Częstochowa, Lisiniec

887 250 zł | Dom | 217,27 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie
Piotr Kulasiewicz
Kancelaria Komornicza nr XXIV w Częstochowie
42-202 Częstochowa ul. Dąbrowskiego 7/7 II p.
dnia 04-08-2022r.
GKm 109/20


                                                        OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Piotr Kulasiewicz na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-09-2022 r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę pod adresem ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-202 Częstochowa w sali nr 22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości:
1. nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0936 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 217,27 m2 położonej pod adresem: Częstochowa, ul. Bydgoska 11B, w obrębie 0160 obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 21/41 dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X, oszacowanej na kwotę 1 001 600,00 zł,
2. nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0674 ha zabudowanej budynkiem rekreacyjnym w stanie surowym o powierzchni użytkowej 70,90 m2 położonej pod adresem: Częstochowa, ul. Bydgoska 11B, w obrębie 0160 obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 21/42, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X, oszacowanej na kwotę 181 400,00 zł,
będących własnością dłużnika: xx.

Egzekucja z nieruchomości opisanych w pkt 1 i 2 została połączona w trybie art. 926 § 1 kpc w jedno postępowanie egzekucyjne. Nieruchomości będą wywołane i licytowane łącznie.

Suma oszacowania nieruchomości będących przedmiotem licytacji wynosi łącznie 1 183 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 887 250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest
118 300,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika:
ING Bank Śląski Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie 10 10501142 1000 0090 3177 9540

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomości w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 12.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie (w godzinach urzędowania) akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: XV Co 722/22).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ograniczonego prawa rzeczowego lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 79/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 28 maja 2020 roku do budynku sądu wpuszczone zostaną jedynie osoby, które okażą pracownikom ochrony dowód uiszczenia rękojmi.

Od 01-01-2016 sprzedaż w trybie licytacji została objęta obowiązkiem podatkowym określonym w ustawie z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 111).  


 Komornik Sądowy

Piotr Kulasiewicz
                  

Image things

Częstochowa, śląskie

223 355 zł | Działka | 0.3242 ha.

  • cena: 223 355 zł
Image things

Częstochowa, śląskie

36 000 zł | Mieszkanie | 47,10 m2

  • cena: 36 000 zł
  • 764 za m2
Image things

Częstochowa, śląskie

280 000 zł | Działka | 0.1283 ha.

  • cena: 280 000 zł