Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Brzozowo Solniki, podlaskie

75 249 zł | Dom | 56,44 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-09-2022 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę pod adresem Białystok, ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr XV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę nr 53/3 o pow.0,1274ha ,zabudowanej budynkiem mieszkalnym wykonanym z różnych materiałów (cegła, bloczki,beton,drewno) o konstrukcji murowanej w zabudowie wolnostojącej,niepodpiwniczonym,parterowym z dachem dwuspadowym drewnianym pokrytym eternitem,wyposażonym w instalacje: elektryczną, wodociągową ,kanalizacyjną,ogrzewanie piecowe o pow. zabudowy 80 m2, pow. użytk.56,44m2 ,rok budowy- 1950. położonej pod adresem: 18-112 Poświętne, Brzozowo Solniki 7 , dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X ,będącej własnością dłużnika: Marian Falkowski.


Suma oszacowania wynosi 100 332,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 75 249,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 033,20 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: II Co 880/22).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Suwałki, podlaskie

540 000 zł | Działka | 0.5851 ha.

  • cena: 540 000 zł
Image things

Sobolewo, podlaskie

200 000 zł | Działka | 0.1214 ha.

  • cena: 200 000 zł
Image things

Bielsk Podlaski, podlaskie

90 000 zł | Działka | 0.0721 ha.

  • cena: 90 000 zł