Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Oleśnica, dolnośląskie

123 900 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 64,65 m2 | 2 piętro

- 71 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 123 900 zł
 • Miasto: Oleśnica
 • Powierzchnia: 64,65 m2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Cena za m2: 1 916 zł
 • Ulica: 11 Listopada 29B
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 16 520 zł
 • Numer oferty: 205299X480810261
 • Termin wpłaty wadium: 12-10-2022 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy

Grzegorz Obrzud

Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 12, Olesnica, 56-400 Oleśnica

tel. 713967230 / fax. 713967230

Sygnatura: KM 997/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Grzegorz Obrzud na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-10-2022 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnicy z siedzibą przy 3 Maja 48/49, 56-400 Oleśnica, pokój 18, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xx, położonego przy 11 Listopada 29B/5, 56-400 Oleśnica, dla którego SĄD REJONOWY OLEŚNICA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Lokal stanowiący odrębną nieruchomość, położony w miejscowości Oleśnica, ul. 11-Go Listopada 29B o funkcji mieszkaniowej składająca się z lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni użytkowej 64,65 m2 usytuowanego na II piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i udziału w prawie własności działki nr 9/17, AM-52 o powierzchni 880 m2, wynoszącego 1.810/10.000 części. Lokal posiada dwa pokoje mieszkalne, kuchnię, łazienkę wraz z WC, korytarz oraz przedpokój. Z prawem własności lokalu związane jest pomieszczenie przynależne w postaci piwnicy
o powierzchni 14,82 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej urządzona jest Księga Wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X prowadzona przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział V Ksiąg Wieczystych.
Z prawem własności nieruchomości lokalowej związane jest prawo udziału w częściach wspólnych budynku i w prawie własnosci działki nr 9/17, AM-52 o powierzchni 880 m2, wynoszące 1.810/10.000 części. Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej zabudowanej urządzona jest Księga Wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X prowadzona przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział V Ksiąg Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Mirosław Buława.

Suma oszacowania wynosi 165 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 123 900,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 520,00 zł. Rękojmia powinna być uiszczona na konto komornika: PEKAO III O. we Wrocławiu 45 1240 3464 1111 0010 4721 6308 albo złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Przedmiotową nieruchomość można oglądać w następującym terminie:

Data oględzin Godziny oględzin
06.10.2022 09:00 - 09:15
Operat szacunkowy do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Grzegorz Obrzud


Historyczne ceny

Image things

Oleśnica, dolnośląskie

233 112 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 56,10 m2 | 4 piętro

 • cena: 233 112 zł
 • 4 155 za m2