Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Sierpnica, dolnośląskie

146 625 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu

Monika Janus

Kancelaria Komornicza,  ul.Dmowskiego 22,  Wałbrzych,   58-300 Wałbrzych

tel. 746667725-26 / fax. 748434142

Sygnatura: Km 140/19


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Wałbrzychu Monika Janus na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 14.09.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości  położonej przy  ul. Świerkowa 56, 58-340 Sierpnica, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Słowackiego 11a, Wałbrzych, 58-300 Wałbrzych)  prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:
nieruchomość składająca się z działki nr 265/18 o pow. 0,84ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym oraz działek gruntowych nr 240/6 o pow. 0,0721ha, działki nr 240/45 o pow. 0,0168ha i działki nr 240/75 o pow. 0,020ha. Nieruchomość położona w Sierpnicy, gmina Głuszyca ul. Świerkowa nr 56 dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW XXXX/XXXXXXXX/X.
Stwierdzono niezgodność stanu faktycznego ze stanem prawnym ujawnionym w dziale I-0, w którym nie ujawniono budynków na działce nr 265/18.
Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 21.09.2022r., o godzinie 10:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.
Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym na portalu https://elicytacje.komornik.pl/register.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  21.09.2022 o godzinie: 10:00 .

Suma oszacowania wynosi 195 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 146 625,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 550,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 37 1090 2271 0000 0005 8411 2951 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Monika Janus


Image things

Lubin, dolnośląskie

3 000 000 zł | Działka | 1.1711 ha.

  • cena: 3 000 000 zł
Image things

Dzierżoniów, dolnośląskie

800 000 zł | Działka | 1.193 ha.

  • cena: 800 000 zł
Image things

Wrocław, Stare Miasto

351 075 zł | Mieszkanie | 47,97 m2

  • cena: 351 075 zł
  • 7 319 za m2