Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Opole, opolskie

1 250 000 zł | Działka | 0.5094 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 1 250 000 zł
 • Miasto: Opole
 • Powierzchnia: 0.5094 ha
 • Województwo: opolskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek: 166101_1.0139.31/2,
 • Cena za m2: 245 zł
 • Ulica: Prószkowska
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 125 000 zł
 • Numer oferty: 204595X479161493
 • Termin wpłaty wadium: 28-09-2022 - Co to znaczy?

Opis

PREZYDENT MIASTA OPOLA
ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Opolu w rejonie ul. Prószkowskiej oraz Berylowej:

Rejon ul. Prószkowskiej działka nr 31/2 o pow. 0,5094ha z km 26, obręb Wójtowa Wieś, KW XXXX/XXXXXXXX/X.
Uzbrojenie techniczne: en. elektr., wodociąg, kanalizacja, gaz (w ulicy Prószkowskiej i Harmonijnej).

Inwestor zobowiązany jest do budowy dróg wewnętrznych zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W dziale III KW XXXX/XXXXXXXX/X ujawniono ograniczone prawo rzeczowe, które nie dotyczy przedmiotowej nieruchomości i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Wójtowa Wieś III” w Opolu (Uchwała nr XXIX/588/20 Rady Miasta Opola z dnia 27.08.2020r.) przedmiotowa działka położona jest na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 2MN – przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; przeznaczenie uzupełniające: uzbrojenie terenu.

Zgodnie z zapisami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ustalenia kompozycyjno – estetyczne są następujące: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa, dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej i szeregowej wymaga się opracowania wspólnego projektu dla poszczególnych zespołów segmentów, maksymalna długość zespołu segmentów w zabudowie jednorodzinnej szeregowej 60m, wysokość budowli do 5m.

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona w wysokości: 1.250.000,00 zł + 23% VAT, wadium: 125.000,00 zł.Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

Złożenia do dnia 28 września 2022r. – Urząd Miasta Opola, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103 pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami i przepisami prawnymi dotyczącymi przetargu (formularz oświadczenia, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych, przepisy prawne w tut. Wydziale). Możliwość przesłania skanu oświadczenia wraz z akceptacją klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych na adres mailowy: [email protected]
Wniesienia do dnia 28 września 2022r. wadium w wyżej podanej kwocie na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330.

Image things

Opole, opolskie

34 969 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 37,30 m2 | 5 piętro

 • cena: 34 969 zł
 • 938 za m2
Image things

Opole, opolskie

1 811 000 zł | Działka | 1.495 ha.

 • cena: 1 811 000 zł
Image things

Opole, opolskie

700 000 zł | Działka | 0.5764 ha.

 • cena: 700 000 zł