Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Gana, opolskie

60 300 zł | Działka | 0 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 60 300 zł
 • Miasto: Gana
 • Powierzchnia: 0 ha
 • Województwo: opolskie
 • Liczba działek: 0
 • Cena za m2: b/d.
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 8 040 zł
 • Numer oferty: 192727X451366637
 • Termin wpłaty wadium: 12-07-2022 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnie Maciej Rajczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-07-2022 o godz. 10:10 w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnie z siedzibą przy Sądowa 3, 46-300 Olesno, pokój 4, odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest xx położonej przy ,GANA, 46-320 Praszka , dla której Sąd Rejonowy w Oleśnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sądowa 3, Olesno, 46-300 Olesno) prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 80 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60 300,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 040,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP PARIBAS 97 2030 0045 1110 0000 0287 0820.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sądowa 3, Olesno, 46-300 Olesno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Gana, opolskie

18 000 zł | Działka | 0.854 ha.

 • cena: 18 000 zł
Image things

Gana, opolskie

39 750 zł | Działka | 1.817 ha.

 • cena: 39 750 zł
Image things

Gana, opolskie

33 000 zł | Działka | 1.469 ha.

 • cena: 33 000 zł