Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Kluczbork, opolskie

243 000 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 243 000 zł
 • Miasto: Kluczbork
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 243 000 zł
 • Ulica: Grota Roweckiego 46
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 32 400 zł
 • Numer oferty: 188860X442310123
 • Termin wpłaty wadium: 19-06-2022 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Monika Koźbiał na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-06-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku z siedzibą przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 15, 46-200 Kluczbork, pokój 12, odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest xx położonej przy ul.Grota Roweckiego 46, 46-200 Kluczbork, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 324 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 243 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 400,00 zł. najpóźniej dzień przed licytacją. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kluczborku 36 12401662 1111 0000 2663 1435.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Kluczbork, opolskie

100 500 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 35,95 m2 | 1 piętro

 • cena: 100 500 zł
 • 2 796 za m2
Image things

Kluczbork, opolskie

87 658 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 49,97 m2 | 4 piętro

 • cena: 87 658 zł
 • 1 754 za m2
Image things

Kluczbork, opolskie

87 658 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 44,97 m2 | 4 piętro

 • cena: 87 658 zł
 • 1 949 za m2