Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Opole, opolskie

300 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 60,69 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 300 000 zł
 • Miasto: Opole
 • Powierzchnia: 60,69 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 4 943 zł
 • Ulica: Mikołaja Reja 2
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 30 000 zł
 • Numer oferty: 182029X426311921
 • Termin wpłaty wadium: 20-05-2022 - Co to znaczy?

Opis

PREZYDENT MIASTA OPOLA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 (wymagającego przeprowadzenia remontu) położonego w Opolu przy ul. Mikołaja Reja 2, zlokalizowanego na I piętrze budynku, składającego się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki o łącznej pow. 60,69m2 wraz
ze sprzedażą ułamkowej części gruntu obejmującego działki nr 2015 oraz 2023 o pow. 0,0430ha, obręb Nowa Wieś Królewska, KW XXXX/XXXXXXXX/X, niezbędnego do racjonalnego korzystania z lokalu. Do lokalu przynależy piwnica oznaczona na inwentaryzacji nr 0.04 o pow. 6,86m².
Instalacje w budynku: wod.-kanal., elektryczna, gazowa. Instalacja grzewcza- ogrzewanie indywidualne.

W dziale III księgi wieczystej nr XXXX/XXXXXXXX/X ujawniona jest ograniczona w czasie - do czasu uzyskania przez działkę nr 115/16 z mapy 72 w Opolu, obręb Nowa Wieś Królewska (obecnie działka nr 2024), bezpośredniego dostępu do ul. Mikołaja Reja i nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 115/15 z mapy 72 w Opolu (obecnie działka nr 2023), na rzecz każdoczesnych właścicieli, użytkowników i posiadaczy działki nr 115/16 z mapy 72 (obecnie działka nr 2024), objętej księgą wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X w celu zapewnienia dostępu działce władnącej do ulicy Kazimierza Wielkiego w Opolu.

Nieruchomość położona jest poza terenem objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola zatwierdzonym uchwałą nr LXVI/1248/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018r. teren, na którym położona jest przedmiotowa działka oznaczony jest jako 23.1.M –- mieszkaniowa.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 300.000,00 zł; w tym cena lokalu: 270.870,00 zł, cena ułamkowej części gruntu w udziale procentowym (22,53%): 29.130,00 zł; wadium: 30.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 maja. 2022 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Opola – sala konferencyjna nr 312 im. Karola Musioła, Rynek 1A.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

1. Złożenia do dnia 20 maja 2022 r. – Urząd Miasta Opola, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103 pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami i przepisami prawnymi dotyczącymi przetargu (formularz oświadczenia, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych, przepisy prawne w tut. Wydziale). Możliwość przesłania skanu oświadczenia wraz z akceptacją klauzuli informacyjnej
o przetwarzaniu danych na adres mailowy: [email protected]

2. Wniesienia do dnia 20 maja 2022 r. wadium w wyżej podanej kwocie na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330.

Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy.

Image things

Opole, opolskie

60 075 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 42,20 m2 | 2 piętro

 • cena: 60 075 zł
 • 1 424 za m2
Image things

Opole, opolskie

195 173 zł | Mieszkanie | 51,20 m2

 • cena: 195 173 zł
 • 3 812 za m2
Image things

Opole, opolskie

114 450 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 38,67 m2 | Parter

 • cena: 114 450 zł
 • 2 960 za m2