Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Opole, opolskie

320 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 68,28 m2 | Parter

- 38 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 320 000 zł
 • Miasto: Opole
 • Powierzchnia: 68,28 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 4 687 zł
 • Ulica: Niemodlińska 64a
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 32 000 zł
 • Numer oferty: 182028X426309579
 • Termin wpłaty wadium: 20-05-2022 - Co to znaczy?

Opis

PREZYDENT MIASTA OPOLA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 (wymagającego przeprowadzenia remontu) położonego w Opolu przy ul. Niemodlińskiej 64a, zlokalizowanego na parterze budynku, składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, pomieszczenia gospodarczego i ganku
o łącznej pow. 68,28m2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu obejmującego dz. nr 24/21 z km 32
o pow. 0,1060ha, obręb Szczepanowice, KW XXXX/XXXXXXXX/X, niezbędnego do racjonalnego korzystania
z lokalu. Do lokalu przynależą: komórka oznaczona na inwentaryzacji nr 20 o pow. 3,40m² oraz piwnica oznaczona na inwentaryzacji nr 02 o pow. 4,96m².

Instalacje w budynku: wod.-kanal., elektryczna, gazowa. Ogrzewanie indywidualne.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Nieruchomość położona jest poza terenem objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola zatwierdzonym uchwałą nr LXVI/1248/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018r. teren, na którym położona jest przedmiotowa działka oznaczony jest jako 5.1.M – strefa mieszkaniowa.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 320.000,00 zł; w tym cena lokalu: 246.272,00 zł,
cena ułamkowej części gruntu w udziale procentowym (25,09%): 73.728,00zł;
wadium: 32.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 maja. 2022 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Opola – sala konferencyjna nr 312 im. Karola Musioła, Rynek 1A.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

1. Złożenia do dnia 20 maja 2022 r. – Urząd Miasta Opola, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103 pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami i przepisami prawnymi dotyczącymi przetargu (formularz oświadczenia, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych, przepisy prawne w tut. Wydziale). Możliwość przesłania skanu oświadczenia wraz z akceptacją klauzuli informacyjnej
o przetwarzaniu danych na adres mailowy: [email protected].

2. Wniesienia do dnia 20 maja 2022 r. wadium w wyżej podanej kwocie na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330.

Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy.

Historyczne ceny

Image things

Opole, opolskie

292 011 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 70,46 m2 | 2 piętro

 • cena: 292 011 zł
 • 4 144 za m2
Image things

Opole, opolskie

21 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 44,10 m2

 • cena: 21 000 zł
 • 476 za m2