Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Opole, opolskie

272 300 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 51,37 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 272 300 zł
 • Miasto: Opole
 • Powierzchnia: 51,37 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 5 301 zł
 • Ulica: Gospodarcza 20
 • Liczba pokoi: 3
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 27 230 zł
 • Numer oferty: 178356X417709755
 • Termin wpłaty wadium: 16-05-2022 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości tj. nieruchomość lokalowa, obejmująca lokal mieszkalny nr 6,położony w Opolu przy ul. Gospodarczej 20. Na lokal o powierzchni użytkowej 51,37 m2 składają się 3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC i przedpokój. Pomieszczenie przynależne stanowi piwnica o pow. 3,14 m2. Do lokalu przynależy udział w wysokości 200/100000 w nieruchomości wspólnej oraz udział w gruncie jako przedmiocie prawa własności, KW XXXX/XXXXXXXX/X i XXXX/XXXXXXXX/X
Cena nie mniejsza niż:
272 300 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych)
Wadium:
27 230 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście trzydzieści złotych) należy wpłacić do
16 maja 2022 r.
nr rachunku masy upadłości, na które należy przelać wadium :
25 1750*******000 0000 3730 4204
W przypadku wyboru oferty kwota wadium zostanie zaliczona do ceny nabycia.
W przypadku wyboru innej oferty lub odwołania przetargu wadium zostanie niezwłocznie zwrócone na rachunek wpłacającego.
Pisemne oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy przesyłać
w zapieczętowanych kopertach z opisem: Oferta zakupu udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Opolu, ul. Gospodarcza 20, sygn. Akt V GUp 160/21 of do dnia 16 maja 2022 r., decyduje data doręczenia oferty na adres Syndyka:
Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Przemysław Langer
ul. Damrota 10/25, 45-064 Opole
Oferty powinny zawierać:
a. firmę i siedzibę (osoby fizyczne – imię, nazwisko i adres zamieszkania) oferenta;
b. proponowaną cenę, sposób i termin jej uiszczenia;
c. dowód wpłaty wadium na konto podane przez syndyka w ogłoszeniu;
d. oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i przyjęciu
go bez zastrzeżeń;
e. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży;
f. numer rachunku bankowego, na który powinno zostać zwrócone wadium, w razie wyboru innej oferty;
g. oryginalny, czytelny podpis składającego ofertę;
h. w przypadku oferentów nie będących osobami fizycznymi aktualny wypis z właściwego rejestru dokumentujący prawo składania wiążących oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu przez osobę, która podpisała ofertę, a jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, to również pełnomocnictwo podpisane zgodnie z zasadą reprezentacji.
Regulamin przetargu oraz operat szacunkowy wyceny prawa własności nieruchomości można przeglądać w siedzibie Syndyka j/w., po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr telefonu +48**********58, 53*******43
Wszelkiego rodzaju pytania przyjmowane będą drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: s.frydel(małpa)grupasors.pl
Otwarcie ofert odbędzie się
17 maja 2022 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Syndyka j/w.
Syndyk zastrzega sobie prawo do zmiany terminu przetargu lub jego odwołania bez podawania przyczyn.

Image things

Opole, opolskie

250 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 45,99 m2 | 2 piętro

 • cena: 250 000 zł
 • 5 436 za m2
Image things

Opole, opolskie

195 173 zł | Mieszkanie | 51,20 m2

 • cena: 195 173 zł
 • 3 812 za m2
Image things

Opole, opolskie

140 000 zł | Mieszkanie | 26,47 m2

 • cena: 140 000 zł
 • 5 289 za m2