Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Strzelce Opolskie, opolskie

211 500 zł | Dom | 161,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich Monika Pawlewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-04-2022 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich z siedzibą przy Opolska 11, 47-100 Strzelce Opolskie, pokój 203, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx położonej przy Kozielska 7, 47-100 Strzelce Opolskie, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa na działce nr 3118/1 o powierzchni 0,1265 ha stanowiąca grunty rolne zabudowane B-RIIIb. Na działce nr 3118/1 znajdują się następujące części składowe: 1) budynek mieszkalno - gospodarczy niezamieszkały. Zbudowany w technologii murowanej z dachem dwuspadowym krytym dachówką, 1 kondygnacyjny z poddaszem, niepodpiwniczony. Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków pod numerem 57. Rok budowy: 1910. Powierzchnia zabudowy: 127 m2. Powierzchnia użytkowa: 161 m2 2) budynek niemieszkalny - warsztat murowany, 1 kondygnacyjny, z dachem dwuspadowym krytym starą dachówką. Brama wjazdowa stalowa. Rok budowy: 1930. Powierzchnia zabudowy: 192 m2. Powierzchnia użytkowa: 163 m2 3) Budynek niemieszkalny o funkcji biurowo - magazynowej, 1 kondygnacyjny, murowany, z dachem jednospadowym krytym blachą. Rok budowy: 1939. Powierzchnia zabudowy: 43 m2. Powierzchnia użytkowa: 36 m2. Około 15 m2 zaadaptowane na pomieszczenie biurowe składające się z jednego pomieszczenia ogrzewanego kominkiem. 4) Wiata konstrukcji mieszanej murowano - drewnianej kryta papą i eternitem. Rok budowy: 1960. Powierzchnia zabudowy: 127 m2. Powierzchnia użytkowa: 108 m2. 5) Budynek gospodarczy usytuowany w zachodniej granicy działki, murowany. Rok budowy: 1910. Powierzchnia zabudowy: 10 m2. Powierzchnia użytkowa: 8,5 m2. Dla obszaru, na którym znajduje się działka 3118/1 obowiązuje aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wprowadzony Uchwałą nr IV/21/2007 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 stycznia 2007 roku. Zgodnie z zapisami ww. m.p.z.p. działka 3118/1 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 3RM– tereny zabudowy mieszkaniowo – zagrodowej.

Suma oszacowania wynosi 282 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 211 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP STRZELCE OPOLSKIE 80 1020 3714 0000 4702 0007 8469.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Image things

Brzezina, opolskie

4 000 000 zł | Działka | 8.5493 ha.

  • cena: 4 000 000 zł
Image things

Nysa, opolskie

310 350 zł | Działka | 2.5401 ha.

  • cena: 310 350 zł
Image things

Głubczyce, opolskie

17 500 zł | Garaż | 15,85 m2

  • cena: 17 500 zł
  • 1 104 za m2