Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Nysa, opolskie

510 667 zł | Dom | 205,40 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 510 667 zł
 • Miasto: Nysa
 • Powierzchnia: 205,40 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 2 486 zł
 • Ulica: 11 Listopada 36a
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 76 600 zł
 • Numer oferty: 168964X395713691
 • Termin wpłaty wadium: 23-03-2022 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nysie

Alicja Uryasz-Polaczyk

Kancelaria Komornicza, Piastowska 21, Nysa,  48-300 Nysa

tel. 774231046 / fax. 774231046

Sygnatura: KM 178/20
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nysie Alicja Uryasz-Polaczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-03-2022 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nysie z siedzibą przy Plac Kościelny 6, 48-300 Nysa, pokój 210,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest xx położonej przy 11 Listopada 36A, 48-304 Nysa, dla której SĄD REJONOWY NYSA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , NYSA, 48-300 NYSAprowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Nysie, przy ulicy 11-go Listopada nr 36A, gmina Nysa, powiat nyski, województwo opolskie, dla której w V Wydziale Sądu Rejonowego w Nysie prowadzona jest księga wieczysta XXXX/XXXXXXXX/X. Na działce nr 39/125 am 48 o pow. 0,0304 ha posadowiony jest wolnostojący budynek mieszkalny jednorodzinny, niepodpiwniczony o pow. użytkowej 205,40 m2. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej .
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 766 000,00 zł.
Oszacowana wartość służebności : 251.000,00-zł
Oszacowana wartość prawa własności pomniejszona o wartość służebności : 515.000,00-zł

Suma oszacowania wynosi 766 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 510 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 76 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO I O. w Nysie 47 1240 1675 1111 0010 5156 9388.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Plac Kościelny 6, Nysa, 48-300  Nysa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Alicja Uryasz-PolaczykImage things

Nysa, opolskie

310 350 zł | Działka | 2.5401 ha.

 • cena: 310 350 zł
Image things

Nysa, opolskie

1 802 000 zł | Działka | 1.3193 ha.

 • cena: 1 802 000 zł
Image things

Nysa, opolskie

310 350 zł | Działka | 2.5401 ha.

 • cena: 310 350 zł