Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Gdańsk, pomorskie

36 150 zł | Garaż | 31,80 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk- Południe w Gdańsku Alicja Julke- Kostrzewa na podstawie art. 953 kpc w sprawie Km 17/19 podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14.01.2022 r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym Gdańsk- Południe w Gdańsku 80-802 Gdańsk, ul. 3 Maja 9a sala E 0.22 odbędzie siępierwsza licytacjanieruchomości lokalowej o funkcji niemieszkalnej, należącej do xx stanowiącej garaż nr 1 przy klatce „F”, o powierzchni użytkowej 31,80 m2, położony w piwnicy (przyziemiu) budynku wielolokalowego usytuowanego w Gdańsku, przy ul. Ujeścisko 16, stanowiącego część składową nieruchomości gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną nr 346/8. Nieruchomość lokalowa objęta jest księgą wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X. Sprzedaż licytacyjna swoim zakresem obejmuje prawo własności do ww. nieruchomości lokalowej o funkcji niemieszkalnej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w wysokości 318/21735 części.Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 48 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 150,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię do dnia poprzedzającego przetarg w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 820,00 zł.Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Gdańsku 80 10201811 0000 0702 0179 0864Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Gdańsk, Stogi

700 000 zł | Działka | 0.0638 ha.

  • cena: 700 000 zł
Image things

Gdańsk, Wyspa Sobieszewska

1 650 000 zł | Działka | 0.3391 ha.

  • cena: 1 650 000 zł
Image things

Gdańsk, Aniołki

500 000 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 91,00 m2 | 2 piętro

  • cena: 500 000 zł
  • 5 495 za m2