Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Połczyno, pomorskie

72 600 zł | Działka | 2.4 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Szymon Fudalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-12-2021 o godz. 10:00 pod adresem: budynku Sądu Rejonowego w Wejherowie, ul.Wniebowstąpienia 4/sala 144, 84-200 Wejherowo, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx położonej przy - -/-, 84-100 Połczyno, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Wydział Zamiejscowy PUCK prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi użytkowaną rolniczo, płaską, niezabudowaną, nieuzbrojoną i nieogrodzoną działkę nr 296 o pow. 2,4000 ha z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej ( ul.Gdańska, droga nr 213 Połczyno-Zdrada, utwardzona asfaltem), o kształcie dosyć regularnego, wydłużonego wieloboku, położoną w obrębie geod. Połczyno, gm.Puck, w odległości ok.1 km (w linii prostej) od zurbanizowanej części wsi Połczyno, na terenach wykorzystywanych w produkcji rolnej. Wg ewidencji gr. i budynków w skład działki wchodzą :grunty orne - RIIIa o pow. 0,6900 ha, grunty orne-RIIIb o pow. 1,5000 ha, łąki trwałe -ŁIII o pow. 0,2100 ha;Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Urzędu Gminy Puck w/w działki zlokalizowane są na obszarach, dla których brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na niniejszym terenie obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Puck- Uchwała Nr XXVI/86/2000 Rady Gminy Puck z 03-10-2000 r. z późn.zm.Na podstawie informacji o przeznaczeniu wydanej przez Urząd Gminy Puck z dnia 22.11.2019r., uzupełnienia informacji o przeznaczeniu wydanej przez Urząd Gminy Puck z dnia 27.11.2019r., działki, stanowią grunty rolne oraz łąki trwałe, grunty pod rowami, grunty zadrzewione i zakrzewione oraz nieużytki. W dziale III-m Kw 02-11-2021 r. wpisano wzmiankę o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości stanowiącej działkę nr 296 poprzez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy DN500 wraz z infrastrukturą towarzyszącą .

Suma oszacowania wynosi 96 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 72 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 680,00 zł.Rękojmia musi być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/WEJHEROWO 91 1020 1912 0000 9402 0011 8240.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania [4=4]pod adresem: w budynku Sądu Rejonowego w Wejherowie przy ul. Wniebowstąpienia 4,a także w Kancelarii Komornika Sądowego ul.Sienkiewicza 2E, - -, 84-200 Wejherowo.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Połczyno, pomorskie

129 000 zł | Działka | 0.103 ha.

  • cena: 129 000 zł
Image things

Połczyno, pomorskie

85 500 zł | Działka | 0.4855 ha.

  • cena: 85 500 zł
Image things

Połczyno, pomorskie

528 750 zł | Działka | 0 ha.

  • cena: 528 750 zł